Съдържание Цялата книга на една страница

Какво са говорили знаменити хора за Библията

Гьоте: „Ако ме осъдеха на затвор и ми разрешаха да взема със себе си само една книга, то аз бих взел Библията.“

Лутер: „Библията не е антична, не е и съвременна,-тя е вечна.“

Професор Беттекс: „Библията е книга, която отговаря на въпросите на малко и се надсмива на мъдростта на мъдреците.“

Валтер Скот, знаменитият английски поет и писател е автор на много книги със световна слава. Когато лежал на смъртния си одър, той се обърнал към зет си: „Сине мой, донеси ми книгата.“ В дома имало много голяма библиотека, затова зетят се обърнал към него и попитал: „Каква книга, татко?“ Умиращият Скот отговорил: „Сине мой, на земята има само една книга, която може да се нарече Книгата – това е Библията.“

Спържън, прочел Библията сто пъти е казал: „На стотния път я намерих несравнимо по-добра, от първия.“