Съдържание Цялата книга на една страница

Изхвърлената Библия

Пролет. Време за събиране на нови войници за армията. Ето и този влак лети с новобранци към тяхната казарма. Във вагона се чуват песни, смях, шеги, а често и ругатни. В ъгъла на едно купе седи младо момче и чете Библията си, на корицата на която е написан домашния му адрес. Другите се дразнят от това и решават да се пошегуват с него. Един от тях грабва от ръката му Библията и ловко я хвърля през отворения прозорец. Но новобранецът макар, че се огорчил, не се разсърдил на спътниците си. Току що той бе прочел думите на Учителя си: „Защото аз съм кротък и смирен по сърце“ (Матей 11:29).

Минава известно време и нашият младеж получава пратка от домашните си, където, освен лакомства, намира и своята Библия, придружена от много интересно писмо. В него пише, че някакъв работник по ж. п. линиите, намерил Библията в своя участък. Той бил грешник и ето, чрез четене на Божието Слово, което силно го заинтригувало, той се срещнал със своя Спасител. Когато се върнал в града, изпратил тази Библията на адреса и, а за себе си купил друга.

„Защото Божието Слово е живо и действено… И няма твар, която да е скрита от Него, а всичко е открито пред очите му“ (Евреи 4:12-13).

следваща глава Осквернената Библия