Съдържание Цялата книга на една страница

В Библията няма противоречия

Библията не е сбор от изследвания на такива науки като археология, физика, геология, астрономия, които нерядко си противоречат една на друга. Може ли Този, Който е създал всемирното пространство и цялата мъдрост, да противоречи на Самия себе си?

Библията е съвършена.

Както златото не може да се позлатява, и рубинът не може да се разкрасява, така и Библията не се нуждае от корекция.

Не е нужно да се пали лампа, за да се види слънцето, така и за слънцето не е нужно да се доказва, че то е слънце. Така и Библията е Слово Божие.

следваща глава Зазиданата Библия