Съдържание Цялата книга на една страница

Вярвай на Неговите думи

Някакъв човек бил осъден на смърт. Преди самата екзекуция му предложили да изпълнят последното му желание. Осъденият поискал да му дадат чаша с вода. Но ръцете му така треперели, че той едвам хванал подадената му чаша вода.

Тогава казали на осъдения: „Успокой се, животът ти е гарантиран докато не изпиеш тази чаша вода.“

Осъденият бързо излял водата на земята. Тъй като никой не могъл да събере разлятата вода отново в чашата, животът му бил подарен. Както осъденият твърдо повярвал на казаното му, така и Божиите обещания са твърда скала и сигурно убежище за онзи, който им се доверява.

„Защото всички Божии обетования са „Да“ и „Амин“ (т. е. така да бъде) (2 Коринтяни 1:20).

следваща глава Кой не се моли ...