Съдържание Цялата книга на една страница

Библията, най-интересната книга в света

Защо мълчиш мамо? Моля ти се, чети по-нататък. Тази история е много интересна, ами дочети я докрай!

Да мило дете, историята е наистина интересна. Йосиф е бил хвърлен в дълбок ров от братята си, които са го ненавиждали. В този момент, в близост до това място минавали търговци. Братята му го извлекли от рова, продали им го, а те на свой ред го продали за 10 сребърника, за роб в Египет. И в Египет той е трябвало да преживее много: напълно невинен го хвърлят в тъмница. Там той разгадава сънищата на виночерпеца и хлебаря на фараона. След две години затвор, Йосиф разгадава и съня на фараона. Това силно се понравя на египетския владетел и той поставя Йосиф на второ място по ранг след себе си. Това са годините на глад, Йосиф спасява страната и собственото си семейство от гладна смърт.

В Библията има още много чудесни и удивителни истории. Нека си спомним само тази, за тримата приятели на Даниил, които отказали да подвият коляно пред златния идол, за което били хвърлени в нажежената пещ. Но затова, че останали верни на своя Бог, огънят не им причинил нищо и те останали невредими.

Библията е много интересна книга и за млади, и за възрастни, и за деца.

Колко часа са нужни, за да се прочете Библията?

Библията съдържа (в холандския превод) три милиона букви, 31.000 стиха и 1.189 глави.

За да се прочете Стария Завет е необходимо 38 часа, и 11 часа за Новия Завет. Така, че да се прочете цялата Библия ни е необходимо 49 часа. Ако Библията се чете с темпото на нормален разговор, то са ни необходими 70 часа. Ако на ден четем по четири глави, в течение на една година (365 дни) може да се прочете цялата Библия.

следваща глава Върни се в къщи