Съдържание Цялата книга на една страница

Библията е:

ХЛЯБ: „Аз съм живият хляб, паднал от небесата; който яде този хляб, ще живее вечно“ ( Йоан 6:51).

ОГЪН: „Моето Слово не е ли подобно на огън?- говори Господ“ (Еремия 23,29).

СВЕТЛИНА: „Твоето слово е светилник на нозете ми и светлина на моята пътека“ (Псалм 119:105).

МЛЯКО „Като новородени младенци, обикнете чистото, словесно мляко, за да пораснете за спасение“ (1 Петър 2:2).

МЕД: „По-сладко от мед или капка нектар“ (Псалм 19:11).

ЗЛАТО: „Те са желателни повече от чисто злато“ (Псалм 19:11).

ОГЛЕДАЛО: „Защото, който слуша словото Ти и не го изпълнява е подобен на човек, който гледа лицето си в огледало …“ (Яков 1:23).

ЧУК: „Моето слово не е ли подобно на чук, разбиващо и скала?“ (Еремия 23:29).

МЕЧ:“… и шлема на спасението вземете, и меча духовен, който е Словото Божие“ (Ефесяни 6:17).

СЕМЕ: „… обичайте се един друг постоянно, от сърце, тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, от Словото Божие, живо и пребиваващо във век“ (1 Петрово 1:22-23).