Съдържание Цялата книга на една страница

ЧУДОТО С ИЗЦЕЛЕНИЯ ГРЪБНАК

Познавах един миньор, който имаше прекрасно малко момченце. Двамата със съпругата му бяха решили, че той ще присъства на раждането на бебето. Те имаха още две деца, но той искал да бъде свидетел на раждането именно на това бебе. Добре било, че той присъствал в родилното, защото имало усложнения. Акушерката се паникьосала и му казала: “Натиснете надолу корема на съпругата си и помогнете на бебето да излезе.”

Разбира се, съпругът не разбирал нищо от израждане на бебета и също изпаднал в паника. Но въпреки всичко, направил това, което акушерката го помолила. Натиснал надолу стомаха, бебето изхвърчало, изплъзнало се от ръцете на акушерката и се приземило на пода. Акушерката го вдигнала нервно и без да иска ударила главичката му в ръба на масата. В резултат на това главичката се спукала и мозъкът се повредил. По-късно мъжът сподели с мене: “Стоях в родилното – спасен, осветен и изпълнен със Святия Дух, но когато видях какво направи акушерката с моето бебе, исках да я убия.” Доста му струваше да признае това.

То показва, че никога не можем да знаем какво е скрито в човешкото сърце. Няма значение колко добре говориш на езици. Само крачка дели духовното от плътското. Този човек е имал убийство в сърцето си. Искал е да убие акушерката заради това, че тя наранила неговото бебе. Но историята на младия баща не завършва с едно сърце, изпълнено с желание за убийство. Исус му се явил в оная стая и му казал: “Синко, нищо не мога да направя за теб, ако постъпваш така.” След като младият мъж ми каза това, добави: “Слава на Бога, че продължаваше да ме нарича “син” дори тогава, когато носех убийство в сърцето си. С други думи, когато сте в плътта, Бог нищо не може да направи за вас. Така че, знаете ли какво е направил този мъж? Отишъл при акушерката и казал: “Моля, простете ми, че ви говорих така. Съжалявам. Исус току-що ми каза, че ще излекува бебето ми.” Изпълнена с отчаяние, акушерката отвърнала: “О, вашето бебе ще умре.” Но мъжът отвърнал: “О, не, моето бебе няма да умре – Исус каза, че ще го изцели!” Тя казала: “Ако вашето бебе живее, ще бъде ненормално. То няма да може да говори.” Но родителите взели бебето вкъщи. Бащата отишъл в банката, взел пари назаем и купил самолетни билети от Питсбърг до Атланта, където по това време провеждахме събрания. Донесоха бебето на службата. Нещастният малък юнак имаше пластмасова тръбичка, през която се изцеждаше течност от мозъка му.

Те откопчаха пижамката му и ми показаха гръбначния стълб. От единия до другия му край лекарите също бяха прикрепили някаква пластмаса. Никога не бях виждал подобно нещо. Бебето имаше SPINA BIFIDA (заболяване на гръбначния стълб при новороденото – б. на пр.). Пръстчетата му бяха извити нагоре и крачетата му изглеждаха като криваци.

Преди да започна да проповядвам, взех бебето на ръце и около двадесет минути се разхождах с него по платформата. Чувствах Божието помазание както никога до сега. В духа си знаех, че Бог е изцерил това бебе. Но все още нямаше никакви видими доказателства. Трябва вяра, за да вярваш на Бог, когато не виждаш никакви доказателства. Казвам това, за да ви насърча. Не изпадайте в паника, ако не виждате моментално резултати. Дръжте се за Божието Слово. Нямаше видима промяна. Върнах бебето на баща му и казах: “Бог изцели твоето бебе! Занеси го вкъщи.” Бащата не извика от радост. Всъщност изглеждаше объркан, защото бебето си бе същото. Върнали го обратно в болницата. Акушерката била там, когато бащата го записвал. “Не трябваше да извеждате бебето от болницата. Сега то е по-зле.”

“И аз така мисля – казал бащата, – но проповедникът каза, че то е излекувано.” Акушерката казала: “Що за шантав проповедник?” Виждате ли, Библията казва, че за плътският човек това е глупост. Плътският човек не може да получи нищо от Бога. За него това е глупост. Така, обезсърченият баща оставил бебето в болницата и се върнал на работа в мината. Когато си взимал търнокопа и лопатата, Исус дошъл при него.

Той погледнал право в него и казал: “Синко, защо се усъмни в Мен? Аз действително изцелих твоето бебе.” Лопатата изхвърчала в една посока, търнокопът – в друга. Изтичал от мината, грабнал телефона и се обадил на съпругата си: “Скъпа, обличай се! Отиваме да си вземем бебето от болницата. Исус току-що се отби в мината и ми каза, че го е изцелил.”

“Знам – отвърнала съпругата му. – Преди да дойде в мината, Исус беше при мен и ми каза същото нещо.” Отишли в болницата и бащата казал на акушерката: “Пригответе бебето ми! То е здраво! Взимам си го вкъщи.” Акушерката попитала: “Да не би отново да сте говорили с шантавия проповедник?”

“Не – отвърнал бащата. – Този път говорих с главното командване. Когато го получиш от Него, ти си изцерен.” Бебето не било изцерено моментално. Съдът наредил на родителите да го дадат в детската болница в Питсбърг. Но това било по Божия план, защото дало възможност този случай да бъде записан там. Шестнадесет лекари прегледали бебето. И докато най-големите специалисти по SPINA BIFIDA преглеждали бебето, Бог върнал гръбнака обратно в тялото му и възстановил течността в главата му. След време проповядвах в църквата на Рекс Хамбърд в Акрон, Охайо. На първия ред заедно със своето бебе седяха двамата родители. Гордият баща ми махаше щастливо и викаше: “Алелуя!” Лекарите бяха казали, че бебето ще бъде ненормално, но то беше изцерено чрез силата на Живия Христос!