Съдържание Цялата книга на една страница

ЧУДЕСАТА НА ХРИСТОС

Исус започна Своето открито служение, като служение на чудеса.

Всичко в Неговия живот включваше чудеса. Неговото зачатие, раждане, мъдрост и учение, служение, смърт, възкресение, явяване и възнесение – всички те бяха поразителни и неповторими чудеса. Много хора казват, че чудесата били само в дните на Стария и Новия Завет, но това не е истина. Исус Христос днес е такъв чудотворец, какъвто винаги е бил и хората сега се нуждаят повече от чудодейното Му докосване от когато и да било. Призвани сме да вървим така, както християните от Новия Завет. Да служим на нуждите на хората днес. Да позволим на Исус да живее в нас, да пребиваваме в Неговата сила и да бъдем водени от Неговото лично присъствие. Когато хората със смела вяра действат по Божието Слово, тяхната вяра ражда чудеса. И тълпите идват от стотици километри да видят Христовата сила в действие.

Исус винаги привличаше множествата със Своите чудеса и Той го прави и днес, когато чудесата се извършват в Неговото име. Той е същият вчера, днес и завинаги. Ако проповядваме, както проповядваше ранната църква, ще имаме същите резултати, каквито те имаха: чудеса и изцеления. Няма значение къде сме, или кои сме. Ако искаме да имаме Библейски резултати, трябва да проповядваме това, което Библията казва: чудесата са част от днешното служение на Исус Христос.

ЧУДЕСАТА НА ИСУС:

 1. Превръщане на водата във вино, Йоан 2:1-11.
 2. Изцелението на царския чиновник, Йоан 4:46-54.
 3. Уловът на риба, Лука 5:4-9.
 4. Изгонването на нечистия дух, Марко 1:23-28.
 5. Изцелението на Петровата тъща, Марко 1:29-31.
 6. Очистването на прокажения, Матей 8:2-4.
 7. Изцелението на паралитика, Марко 2:2-12.
 8. Изцелението на човека в къпалнята, Йоан 5:2-9.
 9. Изцелението на изсъхналата ръка, Матей 12:9-13.
 10. Изцелението на голямото множество край Галилея, Марко 3:7-12.
 11. Изцелението на слугата на стотника, Лука 7:2-10.
 12. Възкресяването на сина на вдовицата, Лука 7:12-16.
 13. Изцелението на глухонемия, хванат от бяс, Матей 12:22.
 14. Укротяването на бурята, Матей 8:24-27.
 15. Освобождаването на обладания от бесове в Гадаринската страна, Марко 5:1-20.
 16. Изцелението на жената с кръвотечението, Лука 8:43-48.
 17. Възкресяването на дъщерята на началника, Матей 9:18-26.
 18. Изцелението на слепеца и на немия, Матей 9:27-34.
 19. Нахранването на петте хиляди души, Йоан 6:5-14.
 20. Ходенето по водата, Марко 6:45-52.
 21. Извършването на множество чудеса, Матей 14:34-36.
 22. Изгонването на нечистия дух от дъщерята на ханаанката, Матей 15:22-28.
 23. Изцелението на глухонемия човек, Марко 7:32-37.
 24. Извършване на множество различни чудеса, Матей 15:29-31.
 25. Нахранването на четирите хиляди, Марко 8:1-9.
 26. Изцелението на слепеца във Витсаида, Марко 8:22-26.
 27. Преображението на Исус, Лука 9:28-36.
 28. Изцелението на епилептика, Матей 17:14-21.
 29. Изцелението на десетимата прокажени, Лука 17:11-19.
 30. Изцелението на слепия мъж, Йоан 9:1-41.
 31. Възкресението на Лазар, Йоан 11:1-44.