Съдържание Цялата книга на една страница

УМЪТ НА ЕДНО ДЕТЕ ИЗЦЕЛЕН

Един ден в Ню Йорк, Бог ми говори да проведем служба, на която да се моля за болни деца. Няколко дни преди това, една жена дойде при мен и каза: “Брат Шамбак, имам син, който е бавно развиващ се. При раждането му лекарите използваха инструменти, които повредиха главата му. Тя придоби ненормална форма. След като слушах проповедите ви в продължение на седмица, вярата ми се съживи. Синът ми не може нито да чете, нито да пише, но вярвам, че когато вие положите ръце на него, Бог ще извърши чудо и той ще бъде способен да чете и да пише.” Казах: “Вярваш ли в това?” Тя каза: “Вярвам.” По време на службата за болни деца се молих за около 3000 деца точно на Бродуей в Ню Йорк. Никога през живота си не бях виждал толкова много деца. Не знаех кое точно е детето на жената, но положих ръце на всяко едно от присъстващите. Това беше в петък вечерта. В понеделник жената се върна и аз разбрах, че нещо се е случило. Разпоредителите се опитваха да я накарат да мълчи, но аз казах: “Не се опитвайте да я задържите. Бог е направил нещо за нея и аз искам да го чуя.” Тя дойде отпред и сподели с присъстващите какво Бог бе направил за сина й: “Учителите му винаги ми се обаждат по телефона и ми казват, че той е много палаво дете. В понеделник неговата учителка отново ми се обади и аз казах: “О, не, какво пак е направил” Тя каза: “А, не, не. Този път поводът е добър. Нещо се е случило и искаме да знаем какво.” Аз казах: “За какво говорите? Какво се е случило на момчето ми?” Тя каза: “Не знаем. Затова ви се обаждаме. Знаете, че синът ви не може да чете и пише. Днес дадох тест на учениците си. Той взе молив и го направи. След като прегледах тестовете, се оказа, че той има 100 %.” Можете ли да си представите? Поставете се на мястото на тази учителка.

Ако това бяха ваши ученици и вие виждате 100 % успех на дете, което не може да пише, какво ще направите? Тя казала: “Седни, момче. Ще направиш този тест още един път, но на моето бюро.” Той отново набрал 100 %. Учителката била толкова изумена, че го завела в кабинета на директора. Директорът му дал трети тест и той получил своите 100 %. В този ден момчето получило повече проценти, отколкото аз съм получавал през целия си живот.

Учителката казала: “Искаме да знаем къде сте го водили през уикенда.” Майката отвърнала: “Водих го на съживление на Святия Дух и един Божий човек положи ръце върху него.” Тя беше довела момчето със себе си на службата и го показа на всички: “Погледнете тази чудесна глава. Бог дори смени нейната форма.”

Бог ще уважи вашата вяра, ще направи това, което вие вярвате, че Той ще направи, а тази жена вярваше, че Бог може. Аз се съгласих с нея. Ако двама се съгласят за нещо, то ще бъде. Шест години по-късно това семейство стана член на моята църква. Юношата завърши средното училище с отличие – момченцето, което не можеше да чете и пише.