Съдържание Цялата книга на една страница

Р. У. В БИТКА С ДЯВОЛА

Бях на границата между Филаделфия и Чикаго. Имах предостатъчно време в колата. Говорех на езици, проповядвах и танцувах. Танцували ли сте някога, докато шофирате? В колата бяхме само аз и Исус. Само аз и Исус и прекарвахме време заедно.

Нямаше никой наоколо, който да каже: “Не си в Духа.” Само аз и Исус в колата.

Бях по средата на Охайо, когато внезапна болка прониза петото ми ребро. Аз се проснах върху волана. В този момент кракът ми натисна спирачката. Лъжецът седеше на рамото ми. “Сърдечна криза” – прошепна той. Зачудих се как е влязъл в колата, при това говорене на езици, пророкуване и викане. Как е успял дяволът да влезе тук? Паркирах на първата отбивка на пътя и въвлякох дявола в разговор. Той попита: “Колко души погреба тази седмица?” Аз все още бях свит на две, но преброих всички погребения, на които бях проповядвал тази седмица. “Четири” – отговорих аз.

“От какво умряха?” – попита той.

Всеки път, когато дяволът скочи върху вас, той знае как да обърка вярата ви – дори, когато говорите на езици. Той каза: “Колко от твоите братя умряха?”

Аз казах: “Аме, Рубен, Хенри, Чарлз – четирима.”

“От какво умряха те?” Ако бях видял гроб, щях да скоча в него. Толкова зле се почувствах. След това дойдох на себе си и казах: “Ти, мръсен, отвратителен, лъжлив дяволе, ти си лъжец! Ти си лъжец. Как мога да имам сърдечна криза, когато Исус живее тук?” Той каза: “Все още те боли, нали?” Аз казах: “Нека да боли. Така или иначе, аз съм изцелен. Щом Бог казва, че съм изцелен, то тогава аз съм. Изцелението е мое!”

Извадих ключовете от таблото. Заключих вратата и казах: “Чакай тук, лъжецо. Ще се върна. Ако имам сърдечна криза, вече няма да те видя. Ще тичам надолу по тази бариера, ще бягам, докато стигна моя втори вятър.” Започнах да тичам, докато достигнах втория си вятър. Когато се връщах, се чувствах толкова добре, че ако бях срещнал Мохамед Али, щях да се нахвърля върху него на секундата. Когато се върнах в колата, не можах да намеря дявола никъде. Аз казах: “Дяволе, къде си? Къде? Искам да знаеш, че аз съм изцелен.” Но дяволът отдавна си беше отишъл. Исус беше там.

Но Той биде наранен поради нашите престъпления, бит поради нашите беззакония; на Него дойде наказанието, докарващо нашия мир, и с Неговите рани ние се изцелихме.” (Исая 53:5).

следваща глава ПЛЮЙ В ОЧИТЕ МИ