Съдържание Цялата книга на една страница

ПЛЮЙ В ОЧИТЕ МИ

Една негърка, която била сляпа в продължение на 38 години, беше в Ню Йорк. Тя стоеше в редицата, готова да се молят за нея. Имаше около 500 души за молитва, но разпоредителите доведоха първо нея. След като се молих, казах: “Вярвам, че Бог го извърши. Ти си изцелена.” Тя каза: “Не, не съм.” Поставих ръката си на гърба й и се опитах да я изтласкам, но тя не помръдна, а каза: “Никъде не отивам. Ти не направи това, което Бог ми каза, че ще направиш.” Аз казах: “Приеми го с вяра.”

Тя каза: “Не.” Жените могат да бъдат твърдоглави. Тя просто си стоеше там. Каза: “Брат Шамбак, Бог ми каза да ти кажа да направиш нещо. Няма да си отида, докато не го направиш.” А казах: “Добре. Какво ти каза Той?”

Тя каза: “Той ми каза да ти кажа да плюеш в очите ми.”

Аз казах: “Няма да направя това. Това не е хигиенично. Не е здравословно. Няма да го направя.” Тя каза: “Не, ти ще го направиш, защото аз няма да си тръгна преди това. Бог ми каза да ти кажа да направиш това.”

Тя не помръдна. Аз казах: “Няма да го направя. Няма да плюя върху теб.”

Тя каза: “Брат Шамбак, уморих се да бъда сляпа. Исус направи това, за да изцели един сляп човек. Ти по-добър ли си от Исус?” Тя знаеше как да обиди човек. Аз казах: “Сега ще разбера дали Бог наистина ти е говорил.” Тя не се отказа. Слава на Бога за жени, които не се отказват. Не приемайте “не” за отговор! Ако откриете нещо в Словото, напишете си го на челото. Кажете: “Дяволе, ти си лъжец.” Покажете вярата си на Бога. Кажете: “Боже, виж какво си казал тук. Ти не можеш да лъжеш. Ако Ти го каза, то ми принадлежи. Ще напиша моето име точно тук, в полето: “Господи, то ми принадлежи.”

Жената отказа да се предаде. Тя познаваше гласа на Бога. Аз започнах да плача, но направих това, което Бог й казал, че трябва да бъде направено. В момента, в който го направих, Божията сила слезе върху нея. За първи път от 38 години, съвършеното й зрение беше възстановено. Тя започна да тича из църквата. Не се отказвайте! Не се предавайте! Каквото и да ви е казал Бог да направите, направете го. Бог търси послушание.