Съдържание Цялата книга на една страница

НИКОГА НЕ Е ТВЪРДЕ КЪСНО

Преди известно време, когато бях в Сиатъл, Вашингтон, проповядвах едно послание за Лазар. Библията казва, че Лазар бил в гроба вече 4 дни, когато най-сетне Исус идва. Въпреки, че изглеждало да е дошъл твърде късно, Той бил там точно навреме.

Исус никога не закъснява. С други думи, никога не е твърде късно за чудо. Понякога ние ограничаваме Бога. Мария и Марта бяха ограничени във вярата си. Те казаха на Исус: “Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми” (Йоан 11:21,32). Те бяха забравили, че Исус е Христос, Синът на Бога – Емануил, тоест Бог с нас. Бяха забравили, че Исус е Възкресението и Живота. Те не знаеха, че Исус умишлено е изчакал. Той е искал Неговите ученици да свидетелстват за свръхестествената Му сила. След службата една жена дойде при мен и пъхна някакъв лист в ръката ми. Тя каза: “Да видим сега как ще кажете, че не е твърде късно.” Знаете ли какво беше това? Разводно писмо. Тя току-що го беше получила от съдията. То оповестяваше крайното решение. Съпругът й си беше отишъл. Тя ме погледна право в очите и каза отново: “Да видим как ще кажете, че не е прекалено късно”. Аз се усмихнах и приех предизвикателството й. Отговорих: “Не е твърде късно.” Тя попита: “Ами писмото?” Казах й: “Ти четеш грешното писмо. В моето писмо пише: “И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва” (Матей 19:6). Това е, което аз вярвам. Колко години бяхте женени?” Тя ми каза, че са били женени 27 години и че имат пет деца. Аз казах: “Този мъж няма право да те напуска!” Положих й ръце и казах: “Святи Душе, вразуми този нехранимайко и го спаси! Не го връщай вкъщи такъв, какъвто е сега. Господи, спаси го и го изпълни със Святия Дух.” Погледнах жената и казах: “Прибери се вкъщи и се приготви да посрещнеш съпруга си. Той се връща.” Разбра се, беше ми лесно да го кажа.

Аз напусках града. Аз съм евангелизатор, мога да ги настъпя и да избягам. Но аз искрено вярвах това, което бях казал. Аз и съпругата ми отидохме от Сиатъл във Филаделфия. Когато пристигнахме там, вече ме чакаше писмо от тази жена. Отворих го. Тя пишеше: “Скъпи брат Шамбак, Бог никога не закъснява. Бог хвана този нехранимайко, спаси го и го изпълни със Святия Дух. Господ го върна обратно вкъщи и ние отново се оженихме.” Ето това върши мощната вяра. Застанете твърдо във вяра и кажете: “Дяволе, ти си лъжец. Аз вярвам, че Бог ще направи чудо. Ще обърне тази ситуация.” Говорете вяра. Говорете на планината и тя ще се подчини на вашите думи. Така ще изпитате силата на вярата.

следваща глава АЗ УМРЯХ СНОЩИ