Съдържание Цялата книга на една страница

МЪЖ, СПАСЕН ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯ СТОЛ

Това е едно от най-великите чудеса, за които някога съм свидетелствал.

Проповядвах в Ню Арк, Ню Джърси през 1960 г. Всичко е толкова живо. Помня и часа – 21:30. Една жена идваше към мен по централната пътека. Знаех какво значи това: “Ще те обезпокоя, проповеднико.” Тя стигна края на пътеката и застана точно пред мен.

Държах Библията в ръката си. Проповядвах. Проповядвах един шедьовър. Тя ме прекъсна. Как смее някой да прекъсва Божият човек? Надявам се повече проповедници да бъдат прекъсвани от някой с вяра. Четирима мъже прекъснаха Исус, като разрушиха покрива и пуснаха през него един човек в носилка. Те прекъснаха проповедта Му. Помните ли какво се случи с мъжа в носилката? Когато тази жена дойде и ме прекъсна, тя каза: “Брат Шамбак, моля, простете ми. Никога не съм прекъсвала проповедник през живота си, но е спешно. Синът ми ще умре на електрическия стол в 22:00 часа.” Аз казах: “Господи!” Тя изсмука проповедта от мен. Вече не можех да проповядвам. Бях се молил за хора, умиращи в болници, но никога за някой, който ще умре на електрическия стол. Този мъж е бил обвинен и признат за виновен. Трябва да умре, за да плати за убийството, което съдебните заседатели са признали, че е извършил и това ще се случи след 30 минути. Не можех да проповядвам.

Затворих книгата. Не можех дори да се моля. Всички в църквата се бяха изправили. Хората ме питат: “Има ли нужда от Святия Дух?” Не знам за вас, но аз имам. Понякога не зная как да се моля. Тогава Святият Дух се моли вместо мен. Святият Дух започна да се моли чрез мен. Чувствах се така, сякаш някой е сложил мантия върху мен. Можех да почувствам помазанието – двойна порция от него дойде върху мен. Исках да чуя какво Святият Дух казва. Как можете да чуете какво казва Святият Дух? Молете се на родния си език. Така че, аз спрях да се моля в Духа. Когато се молим в Духа, разбирането ни е безплодно. Аз не знаех какво казвам. Изведнъж започнах да разбирам какво говоря, а духът ми стана безплоден. Започнах да се моля на английски език и това, което казвах, ме шокира.

Никога не ще забравя молитвата си. Аз казвах: “Господи, в името на Исус, осъди истинския убиец чрез Святия Дух. Нека убиецът се признае за виновен.” Идеше ми да изритам себе си. Мислех си: “Млъкни, глупако. Виновникът е вече осъден.” Аз се молех Бог да задържи истинския убиец. Аз не знаех, но Святият Дух знаеше, че синът на тази жена беше невинен. Святият Дух се молеше чрез мен, като казваше: “Задръж истинския убиец и го накарай да признае.” След като свърших да се моля, погледнах жената и казах: “Отиди си вкъщи и си легни! Твоят син няма да умре на електрическия стол.”

Идеше ми да се изритам: “Млъквай, глупав проповеднико! Помни, че трябва да се върнеш утре вечер да проповядваш!” Понякога Святият Дух ще ти казва трудни неща за вярване. Понякога докато проповядваш, казваш неща, които те стряскат. Но не ти говориш, а Святият Дух. Готови ли сте за развръзката? Върнах се в хотела и си легнах. На следващата сутрин тръгнах към ресторанта, който се намираше на две пресечки разстояние. По пътя си купих Ню Йоркски новини. Слава! Някога да сте извиквали, когато сте поглеждали във вестник? Аз го направих. Знаете ли какво казваха заглавията? “Животът на невинен спасен от електрическия стол. Подробности на страница 3-та.” Не отидох на закуска. Не! Седнах на бордюра и отворих вестника на 3-та страница. Мога да ви кажа какво пишеше там дума по дума. Мога да ви кажа името на прокурора, г-н Хоган. Историята гласеше: “Миналата вечер в 21:40 ч. г-н Хоган получил телефонно обаждане.” (Спомнете си, че беше 21:30 ч., когато жената ме прекъсна. В 21:40 ч. Бог е отговорил на молитвата й). Алилуя! Мъжки глас от другата страна казал: “Ти ще изгориш невинен човек.”

“Какво имате предвид? Кой се обажда?”

“Няма значение кой е. Един мъж ще умре на електрическия стол за убийство на човек в горен Бронкс. Намерихте тялото му по очи в апартамент на втория етаж и с рани от нож по гърба.”

“От къде знаете това?” – казал г-н Хоган.

“Аз извърших убийството.”

“Къде сте?” – попитал г-н Хоган. Той отвърнал: “Намирам се на две пресечки от един полицейски участък и сега отивам да се предам!” Г-н Хоган спрял екзекуцията. Отишъл в полицейския участък и разпитвал новия заподозрян до 3 часа сутринта, като се връщал все на същия въпрос: “Защо се предадохте?” Постоянно получавал все същия отговор: “Човече, никога не съм имал намерение да се предавам. Но снощи, когато ти се обадих, нещо ме сграбчи и ме накара да се предам.”