Съдържание Цялата книга на една страница

МОМИЧЕТО, КОЕТО СИ ЧЕТЕШЕ БИБЛИЯТА

Ръководех една църква в Чикаго. Бях пастир там, когато Върховният Съд забрани изучаването на Библията в училище. Християните буквално си седяха на тапицираните седалки и не направиха нищо по този въпрос. Това е причината, поради която днес нацията ни е в такава бъркотия. Когато извадиха Библията от училище, хуманистичната философия зае Нейното място. По това време в църквата ми идваше едно 16 годишно момиче. Тя не се съветваше с мен. Знаете ли какво направи ден, след като Върховният Съд оповести решението си официално? Тя каза: “Дяволът е лъжец.” Когато тръгнала на училище следващата сутрин, тя си взела Библията. Тя ходеше в едно от най-големите училища в Чикаго. По време на училищното събрание, пред около 3700 ученици тя отишла до платформата, изкачила се по стълбите и се запътила към трибуната: “Върховният Съд каза, че е незаконно да си чета Библията в училище – съобщила тя. – Сега ще ви прочета от Евангелието на Марко, пета глава.” Ето това е моят тип момиче! Всички учители седели там със зяпнали уста. Никой не я спрял и тя прочела цялата глава. Всичките ученици си мислели: “Бих искал да опитам от тревата, която пуши”, защото те виждали, че тя е различна. Отначало си помислили, че е надрусана. Тя не възставаше срещу училищните власти, тя възставаше срещу Върховния Съд на Съединените Щати. Арестували я. Пуснали я под гаранция, но на следващия ден тя отново отишла с Библията си на училище. В Божията армия няма място за мамини дечица. Ако искате да бъдете мамино детенце, идете и служете на дявола. Бог търси мъже и жени, които не се страхуват да влязат в битка с дявола и да му напомнят, че “по-велик е този, който е в мен, от този, който е в света”. (І Йоан 4:4).

Този път репортерите били там. Те си мислели, че тя ще го направи отново. Нейните учители дори не я спрели. Директорът седял там. Момичето отишло до трибуната, отворило Библията си и казало: “Тази сутрин ще чета от Евангелието на Матей.” Алилуя! Алилуя!

Бог използва тези случки, за да обръща младите хора към Себе Си. Властите отново я арестували. Но тя го направила още един път, и още един път, и още един път. Не могли да я спрат. Тя можеше да си седи наред с останалите в църквата. Можеше да си остане пасивна и да каже: “Е, това е законът.” Но не го е направила. Най-накрая училищните власти казали: “Какво ще кажеш за собствена класна стая след училище? Тогава ще можеш да си четеш Библията колкото си искаш.”

Съобщили това на учениците и първия ден тя имала клас от 750 ученика. Часовете й били посещавани от наркомани, които искали да узнаят каква стока са й продали. Това момиче било на висота и те я уважавали, защото тя не се страхувала от обстоятелствата. Те искали да разберат с какво се друса. Тя веднага им дала да разберат, че е постоянно “надрусана”. Тя била измита с кръвта на Агнето и изпълнена със Святия Дух и с огън.

Съживление дошло в училището. Виждате ли, дяволът няма усет. Той забранява Библията в училищата и Бог поставя апостоли в тях, които да следват примера на библейските апостоли. Деца започнали да се спасяват. Учителите дошли, за да разберат какво става… и те също се спасявали! Били изпълнени със Святия Дух. Някои от тях днес са в служение и всичко това благодарение на едно 16-годишно момиче, което имало смелостта да застане на страната на Бога.