Съдържание Цялата книга на една страница

МАЙКА ПОМАГА СИНЪТ Й ДА БЪДЕ ОСВОБОДЕН ОТ ЗАТВОРА

Проповядвах в Ешланд, Вирджиния. Един ден, когато отивах към главната зала, един черен мъж, висок 180 см внезапно скочи от едно дърво и ме сграбчи. Не можех да се освободя от хватката му. Той попита: “Ти ли си Шамбак?” За първи път в живота си не знаех дали да кажа истината, така че дипломатично попитах: “Защо?” Той каза: “Ако си ти, значи си помогнал, за да се спася.” Отговорих: “Аз съм Шамбак, братко!” Той ми разказа една от най-прекрасните истории. Той каза: “Брат Шамбак, имам две доживотни присъди, които ми висят на врата. Бях пуснат под гаранция за други десет години, но се провалих. Моята майка стояла на молитвената линия в твоята палатка. Аз бях черен мюсюлманин. Мразех проповедниците, особено белите проповедници. Моята майка е дошла на твоята ходатайствена служба и се е молила за мен.”

Той ми каза, че е бил на път да извърши грабеж, когато майка му е била на молитва. Но той каза: “Слава на Бога, че ченгетата ме хванаха и арестуваха. Ако не го бяха направили, щях да умра и да отида в ада. В затвора майка ми ми даде Библия. Аз я разкъсах на парчета и я изхвърлих в тоалетната. Мразех всичко, което носеше думата “християнско” върху себе си. Тя ми изпрати радио. Когато си в затвора слушаш каквото и да е. Бях свикнал да слушам хубава музика, но един проповедник на име Шамбак влезе в ефир. Мислех си, че той е черен. Свикнах да те слушам по радиото. Толкова много ме ядосваше, че веднъж скачах върху радиото, докато го счупих. Майка ми ми изпрати друго радио.” Не е ли това пример за истинска майка? Майките никога не се предават.

Той продължи: “Стоях непрекъснато в килията. Когато си в килия и няма къде другаде да отидеш, ще слушаш каквото и да е. Слушах те всяка нощ. Бог започна да променя сърцето ми. Паднах на колене и се покаях за греховете си. Бог ме спаси и изпълни със Святия Дух. Писах до твоя офис и ти ми изпрати литература и Библия. Започнах да давам библейски уроци точно там, в затвора.”

Дошло съживление. Осъдени се спасявали и изпълвали със Святия Дух. Пазачът дошъл и казал: “Управителният съвет иска да те види.”

Той казал: “О, не мен. Аз не подлежа на пускане под гаранция най-малко още десет години.”

“Може и така да е, но там те викат – му казал пазачът. – И не само управителният съвет, но там ще е и управителят.”

Той отишъл и управителят го попитал: “Какво вършиш в този затвор?”

Той отговорил: “Провеждам служби.”

Управителят казал: “Освен това, другото, което вършиш е, че ремонтираш затворниците. Добре, както и да е, за теб има пълно помилване. Правителството ни дава хиляди долари за превъзпитаване, а ние нищо не можем да направим със затворниците. Ти не взимаш никакви пари, а ги превъзпитаваш. Така че аз ти давам пълно помилване.” Младият мъж казал: “Управителю, има две пълни помилвания в моя живот. Едното ми даде Исус, а ти ми даде другото.”

Управителят го погледнал и казал: “Да, но това помилване е условно. Има едно условие, прикрепено към него. Ще трябва да се връщаш тук два пъти седмично и да проповядваш за този Исус, докато Той се върне.”

Не е ли чудесно? Някои от моите приятели, които са бизнесмени, са ходили в този затвор заедно с него. Съживление дошло. Когато младият мъж бил помилван, един от бизнесмените, християнски шивач, му ушил четири чисто нови костюма! С наближаването края на историята, бях започнал почти да викам. Той каза: “Брат Шамбак, този костюм не ми струва никакви пари. Един от бизнесмените, които ти изпрати в затвора, е предприемач и ми даде работа. Другият е строител на жилища. Той ми даде безплатен апартамент. Не трябва да плащам наем.” Погледнах го и казах: “Вдигни ме и нека танцуваме, братко!”

Всичко това се случило, защото този мъж имал майка, която не го предала. Не се предавайте! Не се предавайте! Не се предавайте!