Съдържание Цялата книга на една страница

КОШМАРЪТ НА ГАДАТЕЛКАТА

Прекарах пет години в служение с брат А. А. Алън. Повечето от това, което знам днес, съм го научил от него. Аз му бях като чирак. А. А. Алън изгонваше повече демони случайно, отколкото повече служители гонеха с цел. През годините, прекарани с него научих няколко неща за демоните. Като резултат, аз също съм изгонил няколко до сега.

В Пенсилвания имах интересен сблъсък с един демон. Моят тъст има ловна къщичка в планината. Един уикенд той ме помоли да отида там с него. Бях свободен, затова се съгласих: “Добре, Поп, ще дойда с теб.” В края на втория ден обаче, вече не можех да издържам. Писна ми да проповядвам на катерички. В събота вечер вече започнах да си търся развлечение. Свикнал съм да бъда със Святия Дух събота вечер. В гората, в дървената хижа единственото забавление, което имах беше убиването на мухи. Така че, аз казах: “Поп, махам се от тук.” Наблизо имаше малък град, в който имаше лунапарк. Видях няколко малки палатки и нещо в тях ме привлече. Над една от палатките имаше кристално кълбо, а отпред надпис, който гласеше: “Ясновидство.” Отправих се към гледачката. Исках едно малко развлечение и щях да си го получа. Бях попаднал на дявола. Видях гледачката да излиза от палатката. Облечена в одеждите си, тя играеше ролята си съвършено. Носеше цигански шал и дълги обеци, които се провесваха чак до раменете й. Когато спря очите си върху мен, тя замръзна. Моите очи се залепиха за нейните. Тръгнах право към нея. Когато стигнах достатъчно близо, тя проговори, или по-точно демона в нея проговори. Тя взе платнището на палатката, уви го около себе си и каза: “Познавам те тебе, Божий човече.”

Аз казах: “Аз също те познавам тебе, дяволе.” Казвах истината. Познавах го. Тя бързо придръпна платнището по-близо до себе си и влезе в палатката. Промъкнах се вътре и казах: “Тази вечер, дяволе, няма да кажеш нито едно предсказание. Досега ти си тормозил Божиите хора, но сега аз ще те тормозя.” И аз го направих. Деяния 19:15 казва: “Но веднъж злият дух в отговор рече: Исуса признавам и Павла зная, но вие кои сте?” Трябва да сте пълни със Святия Дух, за да ви познае дявола. Божият план не е да бягаме от дявола. Неговият план е ние да гоним дявола!