Съдържание Цялата книга на една страница

ИЗЦЕЛЕНИЕТО НА КРИВОГЛЕДИТЕ ОЧИ

Разпъвахме палатка в Сакременто, Калифорния и се подготвяхме за следобедната служба. Една жена доведе за молитва детето си, което беше кривогледо. Аз я видях да плаче отзад, така че отидох при нея и казах: “Какъв е проблемът?”

“О – каза тя, – доведох дъщеря си, която е кривогледа от рождение. Идвам от Сан Франциско за молитва, но вие няма да проведете служба. Пропътувах стотици километри. Какво да направя? Знаех, че очите й ще бъдат изцелени, ако просто я доведа в палатката.” Аз казах: “Къде е дъщеря ти?” Хлипайки, майката посочи към едно малко момиченце наблизо: “Ето я.” Застанах на колене и погледнах в лицето на момиченцето. Видях две напълно нормални очи. Казах: “Сигурна ли сте, че това е дъщеря ви?”

“Би трябвало да познавам собствената си дъщеря” – отвърна тя.

Аз казах: “Вие ми казахте, че е кривогледа.” Майката коленичи и погледна лицето на дъщеря си. Никой не бе полагал ръце на момиченцето. То нямаше нужда от молитва. Тя грабна момиченцето и започна да тича около палатката. Бог беше извършил чудо. Кога го беше извършил? Бог се бе хванал за думите й. Бях я чул да казва: “Ако само успея да доведа дъщеря си в палатката.” Вярвам, че в момента, в който е стъпила вътре в палатката, кривогледите очи са станали нормални, защото Бог е уважил нейната вяра.