Съдържание Цялата книга на една страница

ДЯВОЛЪТ РАЗПОЗНАВА Р. У. ШАМБАК

Никога не ще забравя първия демон, който изгоних. Бях заедно с брат А. А. Алън в Лос Анжелис. Той изгони нечисти духове от едно момиче, което дойде на събранието ни. След това се преместихме във Финикс и аз я видях да влиза отново в палатката. Казах: “О, Господи, всичките демони се връщат, заедно с нови хиляда.” Когато брат Алън я видя, каза: “Виждаш ли това, което аз виждам?” Аз казах: “Да, сър.”

“О – каза той, – не мога да се заема с тях тази вечер. Не мога да се моля за болните и за нейното освобождение. Отведи я настрани и изгони нечистите духове!” Аз казах: “Какво?! Ти си проповедника!” Той каза: “Не искам никой, който не знае как се гонят демони, да работи с мен.” Това беше мощно сражение. Това не беше просто да си играеш на църква. Отидох на платформата и помолих 12 пастори да дойдат с мен. Те попитаха: “Къде отиваме?” Аз казах: “На битка. Отиваме в палатката за молитва да се бием!”

Взех шест жени със силно дрезгави гласове. Казах: “Пригответе песни за кръвта. Просто пейте за кръвта. Ще превземаме дявола.” Бях там от десет часа вечерта до един през нощта и воювах с демоните. Водих битка с дявола. Чувствах се така, сякаш съм загубил 13 кг, когато гоних тези нечисти духове. “Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места.” (Ефесяни 6:12). Казах: “Дяволе, в името на Исус ти заповядвам да напуснеш!” Дяволът ми каза: “Ние няма да напуснем.” Не беше просто: “Аз няма…”, но: “Ние няма…” Искаше ми се да кажа: “Добре, приятелю, стой там, където си. Няма да те притеснявам.” Но ние ги обсадихме. Цитирах всеки пасаж от Писанията, който знаех. Открих, че не можете да набиете водача, или да ги накълцате на ситно. Не можете да ги стъпчете. Не можете да ги нокаутирате. Не можете да им цитирате Писанието. Вие трябва да ги изгоните. Това е, което Бог казва да направим. Най-после, в три часа сутринта, дяволът каза: “Ние ще те изтощим.” Той не знаеше колко беше близо до истината. Казах: “Дяволе, ние не се изтощаваме.”

Чувствах се сякаш някой е сложил наметало върху мен. Казах: “Сатана, моят по-голям брат Исус те победи преди 2000 години.” В мига, в който казах това, гласа на жената каза: “Не споменавай това!” Аз казах: “Хванах го! Хванах го!” И като покорен слуга, аз извиках още веднъж. Научил съм си урока преди много време. Когато дяволът ви каже да не правите нещо, направете го. А когато ви каже да направите нещо, не го правете! Аз казах: “Той си подготвя багажа. Тръгва си.” Извиках това високо още един път. Дяволът каза: “Знам това, но не го казвай толкова високо. Никой друг не го знае.” Когато Исус умря на Голгота и проля кръвта Си, Той плати цената. Вярвам, че нечистите духове са излезли от всеки, събрали са се около кръста на Голгота и хванати за ръце казвали: “Хванахме Го!” Но те не са Го хванали! Исус умря на кръста, побеждавайки греха и сатана. Никой не е разрушил царството на сатана така, както Исус го направи. “Бях мъртъв и ето, живея до вечни векове и имам ключовете на смъртта и ада.” (Откровение 1:18).

Най-сетне онези демони излязоха от жената. Уверих се, че тя прие Исус в сърцето си и се кръсти в Святия Дух. Когато я чухме да говори на непознати езици, ние знаехме, че тези демони вече няма да се върнат. Слава на Бога!

Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.” (І Йоан 4:4).

следваща глава БЕБЕТО С ГУМЕНИТЕ КРАКА