Съдържание Цялата книга на една страница

БЕБЕТО С ГУМЕНИТЕ КРАКА

На едно от моите събрания видях една възрастна жена с малко бебе. Знаех, че не е нейно. Отидох при нея и казах: “Майко, това бебе не е твое, нали?”

Тя каза: “Не, аз съм неговата баба. Това е бебето на моя син. Това дете е на 6 години. До сега никога не е било подстригвано, няма никакви зъби и не може да ходи.” То сякаш нямаше стави. Краката му бяха като гумени. Попитах къде е бащата. “О, той не вярва в това. Моят син и съпругата му вечер ходят на барове.” Казах: “Тази вечер няма да се молим за момченцето. Заведи го вкъщи и го изтърси в скута на твоя син. Кажи му, че ако иска детето да бъде изцелено, сам да го донесе тук.” Твърде сурово, нали? Но аз не проповядвам, за да печеля при спорове. Тя каза: “Ще го направя, брат Шамбак.” Следващата вечер ги видях. Бяха седнали напред. Когато ги доближих, майката побутна сина си и каза: “Това е той.” Той беше навъсен. Беше ядосан, защото го бях накарал да дойде на църква. Пропускаше една от бирените си вечери. Отидох до него и казах: “Вие ли сте таткото? Искате ли да видите сина си здрав?” Той каза: “Вие за какъв баща ме мислите?”

Казах: “На път съм да разбера. Погледнете ме, господине. Това дете е родено под проклятие. Ако искате това проклятие да бъде разчупено, коленичете точно сега и предайте живота си на Исус. Няма да чакате призива за новорождение. Трябва да се спасите сега. Така ще разбера какъв баща сте!” Мъжът обърна седалката на стола, като направи олтар. Той извика към Бога. Казах на жената до него: “Вие ли сте неговата съпруга? Искате ли дете ви да оздравее?” Тя каза: “Разбира се, че искам!” Казах й: “Коленичете до съпруга си и предайте живота си на Исус!” И двамата дадоха живота си на Исус онази вечер. Когато мъжът на Бога положи ръце на момченцето, то направи първата си стъпка.

Сложихме го на платформата и въпреки, че през шестте години от живота си не бе вървяло, то направи първите си крачки тази вечер. С това семейство много се сближихме.

Те ме обичат, защото им казах истината. Шест месеца след това получих писмо от бащата. То казваше: “Подстригахме моя син вече шест пъти. Има всички зъби. Расте и говори. Благодаря на Бога, че ми казахте истината. Проклятието е разчупено и сега благословението е наше. Алилуя!”