Съдържание Цялата книга на една страница

АЗ УМРЯХ СНОЩИ

Нашата палатка беше опъната на “Сънрайз булевард”. Беше едно от най-големите съживления, които някога съм виждал, а един човек на четвъртия ред умря. Веднага отидох до него с Библията си. Нямаше да позволя на дявола да убива по време на събранията ми. Заповядах на дявола да го освободи. Извиках духа обратно в тялото му. Нямаше никакви признаци на живот. Казах на помощниците си: “Елате и го донесете зад платформата! Никой няма да смущава проповедта ми.” Занесоха го зад платформата и ние съвсем забравихме за него. Прибрах се в хотела. Беше 3:30 сутринта. Седнах на леглото и казах: “О, Боже, умрелия човек!” Чак тогава си спомних за инцидента. На следващата вечер се върнах в палатката. По време на службата помолих: “Нека петима от най-щастливите хора тук тази вечер да се качат горе и да споделят с нас каква е причината да бъдат щастливи.” Мъртвият човек беше пръв във редицата. Не можах да го позная. Беше се облякъл официално.

Подадох му микрофона и го попитах: “Каква е причината, за да си щастлив, братко?”

“Слава на Бога! – отвърна той – Миналата нощ аз умрях.” Помислих си: “Що за смахнат си имам тук?” Но той ме погледна по странен начин и каза: “Не ме ли помните?”

“Не, сър – отвърнах. – Не си ви спомням.”

“Преминахте през четири реда от столове, за да стигнете до мен – отвърна той. – Брат Шамбак, снощи във вашата палатка получих петата си сърдечна криза. Лекарите казаха, че ако получа само още една сърдечна криза, тя ще ме убие. Моето тяло беше тук, но духът ми си беше отишъл. Видях ви да тичате през тези хора. Вие извикахте духа обратно в тялото.”

Сълзи започнаха да се стичат по лицето ми. “Толкова съм благодарен, че направихте това – каза той, – защото миналата вечер бях грешник и щях да отида в ада, ако не бяхте спрял моя дух. Духът се върна обратно в тялото. Събудих се зад тази платформа с чисто ново сърце. Миналата вечер се спасих и кръстих в Святия Дух. Днес отидох при моя лекар и той не можа да повярва.” Неговият лекар му казал: “Къде са останалите четири белега върху сърцето ти? – Не можел да намери белезите от предишните четири сърдечни кризи. – Сега сърцето ти е като на 20 годишно момче.” От тази вечер, когато Бог ме води, не се колебая да полагам ръце на мъртви хора, защото те може да не са спасени. Аз искам те да бъдат спасени. Спасени от огнените пламъци на ада. Този мъж беше на път за ада, но слава на Бога, аз задържах духа му преди дяволът да го е изискал. Бог го спаси и го изпълни със Святия Дух и с огън.

следваща глава МЕТЕЖ В БОЛНИЦА В НЮАРК