Ужасната истина за човечеството

„Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога…“

В една болнична стая лекарката разговаря с един от нейните пациенти. Тя има лоши новини за него. Остават му да живее още няколко седмици. Библията има подобни вести и за нас – и добри и лоши. Да започнем с лошите.

Страданията и злото не свършват на телевизионния екран. Лесно е да посочим събитията от новините и да кажем: “ Ето, това е проблемът на света днес!“ Напротив, той е много по-близо до нас. Проблемът, всъщност, е в сърцата ни.

Библията не само говори открито за човешкото страдание и за злото в света – тя ни кара да бъдем искрени и за самите себе си.

Исус посочи това, когато каза: „Отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства ,кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбиеи всякакви зли неща“.[1]

Исус използва една обикновена и доста старомодна дума да покаже какво нещастие ни е сполетяло – „грях“. Първоначално думата „грях“ се е използвала от стрелците, за да опишат защо стрелата им не е уцелила окото на бика. Да съгрешим означава да пропуснем целта – това, за което Бог ни е създал.

В Библията се казва следното: “Всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога“.[2]

Ето какъв е смисъла на тези думи. Ние всички сме вършили неща, за които се срамуваме. Наранявали сме и други хора и себе си.

Но Библията продължава по-нататък. Тя говори. че грехът е отрицателно пристрастие, сила, която постоянно проваля и най-добрите ни намерения. Не само, че понякога вършим неправилни неща, но дълбоко вътре в нас има нещо, като рак, което ни кара да вършим зло.

Въпросът е как  може грехът – ракът да бъде изцерен?[1] Марк 7:20-22: „Което излиза от човека, то осквернява човека. Защото отвътре, от сърцето на човеците, излизат зли помисли, блудства, кражби. убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. Всички тия зли неща излизат отвътре и оскверняват човека“.

[2] Римляни 3:22-24: „Правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса“.

следваща глава Грехът в двайсeти век