Търсене в тъмнината

Някои хора не виждат надежда никъде – за жалост те се предават и потъват в отчаяние. Други се опитват да избягат от всичко това. Както някой бе казал: „Хората не могат да понесат твърде много от действителността – затова си правят сладникави филми.“

Копнеейки за истински живот, някои се оплитат в мрежата на унищожението – най-често те се впримчват в клопката на наркотици или алкохол. Тези пристрастявания, обаче, не разрешават нито един проблем. Напротив – те създават още милиони след себе си. Онези, които не могат да живеят без наркотици или алкохол, не могат да живеят и със тях. Те просто си създават един химически сън, един мираж в безводна пустиня.

Други се пристрастяват към търсене на успех. Техните бележници стават все по-пълни, програмата им – все по-наситена, банковите им сметки – все по-дебели, колите им – по-бързи, но те никога не могат да се наситят на щастието. Както алпинистите, милиони хора проявяват неимоверен кураж, решителност и изобретателност, за да се доберат до върха. Но когато стигнат там намират само празнота.

Междувременно на религиозния пазар мнозина са хипнотизирани от пъстрите, блестящи видове „направи си сам“ спасение. Полиците отрупани с нови ултрамодерни продукти: пирамидална сила, хипнотерапия, трансцедентална медитация, бяла магия … Но нито едно от тия. обаче, не може да достигне до същността на проблема на човечеството.

“ Ще Ме потърсите и ще Ме намерите ако Ме потърсите с цялото си сърце.“

Пристрастени към наркотици, или пари. Власт, секс, вещи. Пристрастяването често започва като търсене на свобода и щастие, но завършва в робство и страх.

Ние се нуждаем от повече от едно евтино разрешение или бързо „закърпване на положението“. Нуждаем се от мир с Бога. Нуждаем се Той да ни прости, да ни доведе у дома, да възстанови връзката, която винаги е желал да има с нас.

Ще намерим Бога само ако Го търсим истински. Както Бог казва в Библията: “Аз любя ония, които Ме любят, и ония, които Ме търсят ревностно ще Ме намерят.[1]

Той дава следното желязно обещание: „Защото Аз зная .мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам  бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще Ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце.“[2][1] Притчи 8:17: „Аз любя ония, които Ме любят, и ония, които Ме търсят ревностно ще Ме намерят“.

[2] Еремия 29:11-13: „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисли за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мене и ще отидете та ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам. И ще Ме потърсите и ще Ме намерите като Ме потърсите с цялото си сърце“.

следваща глава От минус към плюс