Освобождаване на Божията мощ

Бог, който ни обича толкова съвършено, е също и Онзи, Който има върховна власт във вселената. Той създаде всяко като просто го изрече в съществувание. Библията също ни казва, че Исус, като Божи Син, е “сияние на Неговата слава и отпечатък  на Неговото същество и държи всичко чрез Своето могъщо слово.[1]

Като увисна на кръста, Исус съвсем не изглеждаше силен. Тълпите му се присмиваха, войниците го измъчваха, приятелите му го изоставиха, и Той умря от бавна, мъчителна смърт. Исус бе напълно безпомощен. И все пак точно по този начин се освободи Божията мощ. Но как е възможно това?

Един начин да се илюстрира това е ядрената енергия. Във всеки атом положителните и отрицателните сили съществуват в равновесие. Но когато атомът се раздели, положителното се отделя от отрицателното и се освобождава енергия, било то за разруха или за съзидание.

Нещо подобно се случи и на кръста. Увиснал там на дървото, Исус преживя в себе си две противоположни сили – отрицателните сили на нашите грехове и положителните сили на Божията любов. Исус е святият, съвършен Божии Син, и все пак на кръста, както видяхме по-горе. Той бе направен грешен заради нас“[2] Там Той стана космическият център, където всяко зло и добро се срещнаха.

Най-сетне, Исус надделя над злото и то се отделил от доброто. Той освободи новите сили на правдата и възкресението. Злото, смъртта, вината и страхът са победени, а спасителната мощ на Божията любов е освободена за всеки, който ги потърси. Три дни по-късно тази нова сила влезе в действие. Когато Христос славно и триумфално възкръсна от мъртвите.

И от тогава една вълна на духовна сила се разля върху света и се предава от поколение на поколение, като носи Божия нов живот за всеки, когото докосне …

• Силата на Божието опрощение, което ни освобождава

• Силата, която ни помага за простим на онези, които са ни наранили

• Силата да противостоим на онова, което знаем че не е добро

• Силата на Божия Дух, който ни дава новият живот на Исуса

• Силата на Божията любов, която ни изпълва с любов към Него и към човеците.

Как  можем да познаем и да опитаме тази любов за себе си? Как да открием тази Божия любов, която може да преобрази живота ни?

Христовата смърт на кръста освободи една мощна вълна на духовна сила. Която ще преобрази живота ни.[1] Евреи 1:3: „Синът, бидейки сияние на Неговата (Божията) слава и отпечатък на Неговото същество и държейки всичко чрез Своето могъщо слово“.

[2] 2 Коринтяни 5:21: „Бог за нас направи грешен Онзи, Който не е знаел грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“.