Логото на Божията любов

Историята за Исус не завършва с разпъването Му на кръста. Ако бе така, то кръстът щеше да е символ на неуспех и отчаяние. Благата вест е че на кръста Исус не само унищожи силата на греха, но също победи и силата на смъртта. На третия ден Бог го възкреси за живот, триумфиращ над тъмнината, смъртта и Сатана.

Исус, дърводелецът от Назарет, превърна дървения кръст във врата към живота. Именно кръстът е дълбоката същност на благата вест.

Той има сила да ни преобразява. Минусът преминава в плюс, отрицателното – в положително. На кръста, тъмнината се превръща в светлина, смъртта – В живот, оковите – в свобода, страхът – във вяра, отчаянието – в радост, съкрушението – в щастие, адът – в рай.

 „Аз съм пътят, и истината, и животът.“

Ако животът е една пътуване, как можем да сме сигурни, че се движим в правилната посока?

Исус казва: “Аз съм пътят, и истината, и животът.“

Исус е жив! Той е тук и днес, готов да освободи от всяко проклятие и да спре злите дела на Сатана. Грешниците могат да бъдат опростени, болните – изцерени, наранените взаимоотношения -възстановени. Силите на злото са най-сетне унищожени от Христовата мощ на кръста.

Ето защо кръстът е символът или логото на християнската вяра. Той принадлежи единствено на Исус. Никой основател или лидер на коя да е друга религия не би посмял да използва това лого, защото то обозначава нещо, което те самите никога не са направили. Никой от тях не е бил разпънат на кръст заради греховете на света. Никой от тях не е възкръснал от мъртвите. Никой от тях не може да ни даде помощта, от която толкова отчаяно се нуждаем.

Само Исус може да ни спаси. Както Той Казва:”Аз съм пътят, и истината и животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мене.”[1][1] Йоан 14:6: „Аз съм пътят, и истината и животът. Никой не дохожда при Отца освен чрез Мене“.