Как да станем дете на Бога

Ако сте готов да дойдете при кръста и да приемете помощта, от която се нуждаете, има две стъпки, които трябва да предприемете. Те се казват покаяние и повярване. Исус казва:

Покайте се и повярвайте в благовестието!”[1] Какво означават тези две стъпки?

Покаяние:

Това е още една старомодна дума, както думата „грях“. Тя просто означава „промени ума/ мисленето си“. Представете си следната ситуация: завили сте в погрешна улица и продължавате да се отдалечавате от мястото, закъдето сте тръгнали. Трябва да спрете, да се обърнете кръгом и да тръгнете в правилната посока.

Това означа да отделите време и да прегледате живота си. Да помолите Бог да ви прости всичко в живота ви, което не е правилно -да Го помолите да ви прости и да ви освободи. Покаянието означава, че се отвръщате от своя грях и се обръщате към Бога. Ако промените позицията си, тогава Исус ще промени ситуацията ви.[2]

Повярване:

Вярата не е нещо, което някои хора имат, а пък  други – нямат. Вярата е действие и решение. Библията пояснява: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил“,[3] т. е. в Исус.

Вярата е дело, а не чувство. Вие решавате да вярвате. Всеки човек може сам за себе си да дръпне връвта на вярата. Ако направите това сега, Господ няма да се забави и няма да започне да разглежда вашата ситуация, дали сте подходящ, дали заслужавате и какво е миналото ви. Независимо кой и къде сте, в мига в който се покаете, парашутът се отваря с трясък и вие наистина сте в безопасност.

Исус никога не се е провалял – Той няма да забрави. Сега в този момент връвта на парашута е във вашите ръце чрез обещанието на Бога. Библията говори съвсем ясно: “Всеки, който призове Господното име ще се спаси“.[4] Един зов на вяра с обикновени думи, така както се обръщате за помощ към приятел, потърсете Исус Христос за прошка и спасение. Ето така се отваря парашутът на спасението. Сам Бог ще се намеси за вас. Той е обещал. Бързо дръпнете връвта, където и да сте в този момент.

Както светлината разпръсква тъмнината, така и вярата в Исус Христос прогонва страха.[1] Марк 1:15: „Времето се изпълни и Божето царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието!“

[2] Притчи 4:14-15: „Не влизай в пътеката на нечестивите и не ходи по пътищата на лошите. Отбягвай от него, не минавай край него. Отклони се от него и замини“.

[3] Йоан 6:29: „Това е Божието дело, да повярвате в Този, Когото Той е изпратил“.

[4] Римляни 10:13: „Всеки, който призове Господното име ще се спаси“.

следваща глава Лична среща с Бога