Използвайте парашута си

Двама парашутисти скачат от самолет от височина 5 000 метра. И двамата имат парашути. Единият от тях скръства ръце, не дърпа връвта за разпъване на парашута и си казва: “ Няма нищо опасно, защото си имам парашут.“ И си повтаря тези думи, докато удари земята с 160 Км/ч. Другият парашутист знае, че ще бъде в безопасност единствено ако самият той направи нещо. Той дърпа връвта и се приземява благополучно.

Ние може да знаем много неща за християнската вяра. Може да почитаме Исус и да сме съгласие, че това , което Той направи на кръста е отговор за най-дълбоките ни нужди. Но докато наистина не Го помолим за Неговата помощ и не предадем живота си на Него, ние сме като парашутист, който пада със затворен парашут. Трябва незабавно да предприемем нещо. Трябва да дръпнем връвта докато все още има време.

“Господ подкрепя всички падащи и изправя всички сгърбени …“

Парашутът не може да ви помогне докато вие не се пресегнете и не дръпнете връвта. Благата вест за Исус не ни ползва докато сами не предприемем действия.

Ето какво е връвта: “Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш“.[1]

Не можем да направим нищо друго. Не можем да спасим сами себе си – само можем да се облегнем на това, което Исус направи на кръста за нас. Той извърши всичко, което ни е необходимо.

Как да сме сигурни, че това е истина? Можем да заложим живота си на обещанията. Които са ни дадени в Библията и които са доказали истинността си в живота за стотици милиони християни …

  • “Господ подкрепя всички падащи…”,[2]
  • Исус “може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред Своята слава…[3]
  • „Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него (Исус)…. “[4]


[1] Деяния на апостолите 1.6:31: „Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш ти и домът ти“.

[2] Псалм 145: 14: „Господ подкрепя всички падащи и изправя всички сгърбени“.

[3] Юда 24-25: „А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и до ви постави непорочни в радост пред Своята слава, на Единствения Бог наш Спасител, чрез Исуса Христа нашия Господ, да бъде слаба и величие, и преди всичките Векове, и сега, и до всичките векове. Амин“.

[4] Евреи 7:25: „Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях“.