Алергични към Бога

Преди всичко грехът причинява катастрофално разпадане на взаимоотношенията. Виждаме го навсякъде около нас: насилие по улиците; малтретиране на деца; омраза между хората от различни раси и националности; корупция; бракове, които биват ранявани и погубвани от единия или от двамата съпрузи.

Една Холивудска актриса казва: “В днешно време не диамантите, а добрите адвокати по разводни дела, са най-голямата скъпоценност на жената.“

Окончателната жерава в тази верига на разпадане на отношения е връзката ни с Бога. Отделени, откъснати от Бога, ние усещаме болката от раздялата с Него. За много хора животът няма смисъл или цел. Но Бог не го е планирал така. Той ни е създал, за да живеем във взаимоотношение на любов с Него. Вместо това ние бягаме и се крием, като че ли сме алергични към Бога.

Ето какво каза Исус: “Светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината.“[1] Изгубени в тъмнината, далеч от дома, каква надежда има за нас?[1] Йоан 3:19: „И ето що е осъждението: светлината дойде на света, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли“.

следваща глава Търсене в тъмнината