ЦАРСТВОТО НА ЗЛОТО

Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.” (Йоан 10:10).

Като се върнах в Лагос, аз продължих своя бизнес, но след две седмици пак се върнах в морето. Кралицата на крайбрежието ми поръча нещо много важно. Трябваше да отида в моето село и да убия своя чичо – изцелителя, който беше виновен за смъртта на моите родители. Аз я послушах и тръгнах към своето село. Но тъй като по-рано никога не бях убивал, нямах смелост да извърша това убийство. Просто унищожих всичкото негово „лекарство”, като по този начин го лиших от неговата сила. Резултатът от това беше, че той изгуби своите клиенти. Върнах се, за да доложа за изпълнението на даденото ми поръчение, обаче кралицата беше много зле настроена към мен. Последствието от моето непослушание би било смърт, но тъй като тя изпитваше някакво чувство на привързаност, аз трябваше да се върна и да убия двама старейшини. Беше ли това наказание за моето непослушание или не, не знаех. Обаче аз се върнах в селото и убих тези хора, след което изпратих тяхната кръв на моята кралица. Убийството стана толкова загадъчно, че останалите старейшини тръгнаха да питат за нея един много могъщ „народен целител”, който беше специализиран в разследване на убийства. За голямо нещастие на тези старейшини, аз срещнах този „целител” в духа в момент, в който се консултираше с духовете. Предупредих го за това, че не трябва да им казва и дума при тяхната среща, ако му е скъп животът. ”Целителят” ги отпрати вкъщи, без да им открие моето име. След тях беше изпратена мълния, която унищожи много хора. След тази случка силата в мен започна да се проявява все повече. Можех да превърна момиче в каквото и да е угодно нещо само за това, че тя е отказала да има контакт с мен.

следваща глава СРЕЩАТА СЪС САТАНА