УЖАСЯВАЩОТО ОТКРИТИЕ

Веднъж, когато Алиса отиде на работа, аз реших да се поровя из квартирата й. Тя беше млада, но квартирата й беше много луксозно мебелирана. Имаше четири хладилника. Отваряйки един от тях, видях човешки черепи, също различни части на човешко тяло – свежи и сухи. Под пода намерих човешки скелети. В ъгъла на стаите стояха купи, напълнени с човешка кръв. В една купа имаше не голямо дърво. Редом с този съд стоеше някакъв съд за хранене, който беше направен от плода на особено растение. Сега в мен не остана никакво съмнение.

Дали беше дошъл краят? Нямаше къде да избягам. Повече не можех да обискирам. За видяното реших на никого да не казвам. Когато Алиса дойде от работа, по нейния израз разбрах, че тя знае за това, което е станало още, докато е била в офиса си.

следваща глава СРЕЩА С ОКУЛТНИЯ СВЯТ