СРЕЩАТА СЪС САТАНА

Веднъж при мен дойде девойка на име Нина. Тя беше очарователно създание. Основно живееше в морето, т. е. в подводния духовен свят. Тъй като беше агентка на кралицата на крайбрежието и беше една от най-злите нейни агентки, тя ненавиждаше християните и можеше да прави всичко, за да ги унищожи. За първи път я срещнах при посещението си в морския свят.

Нина се появи при мен по поръка на крайбрежната кралица. Ние се отправихме натам, където се изясни, че трябва да имам среща с Луцифер – самия сатана. На тази среща той ми даде следното указание: да се боря с вярващите, а не е с невярващите, тъй като невярващите са вече в неговата власт. Когато той произнесе това, аз попитах: „Защо”. Луцифер ми обясни, че Бог го е изгонил от „онова място”. По време на цялата беседа той така и не произнесе думата „Небеса”. Вместо това казваше „това място” по причина на неговата гордост и защото не искаше нито един християнин да попадне „там”, т. е. на Небето. Също каза, че не трябва да се борим с лицемерите.

Лицемерите са такива, какъвто съм и аз” – каза той. После обясни, че сме длъжни да се борим само с истинските християни, тъй като неговото (на дявола) време е кратко, следователно трябва да се борим, както никога по-рано. Длъжни сме да се борим така, че нито един християнин да не попадне в „това място”. Някой от нас каза: „Чули сме, че Бог е изпратил Някого, за да могат хората отново да се приближат към Него.” Сатана попита: “Кой е Той?” Последва отговор: ”Това е Исус”. За наше голямо удивление, Луцифер падна от мястото, на което седеше и започна да вика, когато това име беше изговорено. Заповяда ни никога занапред да не произнасяме това име. Истина е, че пред Името на Исус ще се поклони всяко коляно (Филипяни 2:10), включително и самият сатана. След този случай сатана ни ободри, като ни призова да не се безпокоим от християните, обещавайки скоро да дойде на власт и да осигури пълно благополучие за всички свои агенти. По неговите думи излизаше, че ние няма да страдаме заедно с останалите хора. Той също отбеляза, че тъй като на хората им харесват ярки и привлекателни неща, той ще продължи да ги създава, така че хората да не намират време за своя Бог. За унищожаване на църквите той използваше следите неща: пари, богатство, жени. След свършване на своята реч, той изчезна.

Това беше моята първа среща със сатана. Имах още няколко други срещи.

Преди моето излизане крайбрежната кралица, явявайки се в различни форми, извърши с мен следното: в костите на моите крака постави човешка пепел, в един от моите палци постави камък и още нещо в моята дясна ръка. Всяко от тези неща имаше свое предназначение. Камъкът в палеца беше, за да знам мислите на всеки човек, който е настроен против мен. Камъкът, намиращ се в моята дясна ръка трябваше да ми осигурява сила да унищожавам хора. Това, което се намираше в краката ми, трябваше да ме направи още по-жесток и опасен, а също да мога с лекота да се превръщам в жена, птица, звяр и т. н. Кралицата ме отведе в една лаборатория и ми даде телескоп, телевизор и видео. Това не бяха обикновени вещи. Те бяха предназначени да определят новородените християни, а също и тези, които само посещаваха църква. Тя също ми даде шестнадесет девойки, с които аз трябваше да работя като с агенти. Нина беше една от тях.

И така, придобивайки  всички тези дарове, аз се върнах в Лагос.