НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ

В Лагос останах една седмица, след което се върнах в морето, но този път за два месеца.

Отправих се към една научна лаборатория, за да разбера какво става там. Видях множество психиатри и научни работници, които работеха много сериозно. Работата им беше да разработват великолепни вещи, като например машини, оръжие и т. н. Ако би било възможно за тях да разгадаят основата на този свят, те биха направили и това, но Слава Богу, само Бог знае това. Аз преминах в една стая за дизайн, където видях голямо количество различни дрехи, парфюмерия и козметика. Всички тези вещи бяха длъжни да отвличат вниманието на човека от Всемогъщия Бог. Също така видях електронна техника, различни компютри, системи за сигнализации, освен това там имаше телевизор, от който се получаваха сведения за родените и за новородените християни. На този телевизор можеше да бъде определено кои бяха случайно преминаващи и кои бяха истински християни. Преминах в „тъмната” стая и в „сушилнята”.

В тъмната стая се унищожаваше всеки непослушен член на обществото. Отначало от него изсмукваха кръвта му, а след това го отправяха в една мелачка, след което го смилаха на прах, след това този прах се слагаше в торбички, които „народните” изцелители използваха за своите заклинания. Там имаше такива вещи, които много трудно можеха да се опишат.

Независимо, че по това време аз обладавах голяма сила и власт, все още не можех да се срещна със самия луцифер. Бях само негов агент. Все пак бях доволен и на това, че имах тази сила и власт – да унищожавам вещи по свое желание. Можеше ли все още да съществува такава сила, каквато има и луцифер? Аз много размишлявах за това.

следваща глава ЦАРСТВОТО НА ЗЛОТО