КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

Основната част от нашите културни мероприятия се поддържат от демон, така че много хора стават обладавани от тях чрез различни танци и церемонии, чрез четене на книги. Демоните стоят редом до любимите идоли. Те действат чрез идоли. “Понеже идолите говориха суета и чародеите видяха лъжливи видения, разказаха неверни сънища, и утешаваха напразно, Затова людете се скитат като стадо, смущават се, защото няма пастир.” (Захария 10:2).

Като част от религията идолопоклонството отдава чест на сътворените обекти.

Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение. Защото, като познаха Бога, не Го прославиха като Бог, нито Му благодариха; но извратиха се чрез своите мъдрувания, и несмисленото им сърце се помрачи. Като се представяха за мъдри, те глупееха.” (Римляни 1:18-22).

Словото определя идолопоклонството като духовно прелюбодеяние.

И видях, когато отстъпницата Израил прелюбодействува и Аз по тая именно причина я напуснах и дадох й разводно писмо, че сестра й невярната Юда пак не се уплаши, но отиде и тя да блудствува. И с невъздържания си блуд тя оскверни земята и прелюбодействува с камъните и дърветата. А при всичко това сестра й невярната Юда не се върна при Мене с цялото си сърце, но с притворство, казва Господ.” (Ерем. 3:8-10).

Затова Божието дете не трябва да има каквато и да била пряка или косвена връзка с идолопоклонството. Така наречения “висок стандарт”, “джу-джу”, а също диско-музиката са наситени с демони. Аз добре разбирам, че преди Бог да ме спаси, на една от службите сатана ми каза, че целият свят, че всичко, което се намира в него му принадлежи, и че той унищожава всички, които вярват в Праведния (той не спомена името Исус). И той обеща да ни направи управители, но сатаната е лъжец и баща на лъжата. Съществуваха даже планове да се прекрати вноса в Нигерия на Библии и християнска литература.

Дяволът действа чрез невярващите лидери, които заемат властови позиции. Той основава изцелителни центрове, които изглеждат много религиозно. Такива центрове често се наричат „домове за духовно изцеление”. Има ги много около нас. Сатана много добре знае за второто пришествие на Исус. Той постоянно притеснява своите агенти с думите „Нямаме време!”.

Драги  синко или дъще Божия, сатана не спи. Защо ти трябва да спиш?

следваща глава ОРЪЖИЯТА НА ВЯРВАЩИТЕ