КАК САТАНА УНИЩОЖАВА ХРИСТИЯНИТЕ

Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.” (Ефесяни 6:10-12).

Получавайки заповед от луцифер да се борим с християните, ние решихме да действаме по следния начин: 1) Да причиняваме болести; 2) Да причиняваме безплодие; 3) Да причиняваме сънливост в църква; 4) Да причиняваме църковно разделение; 5) Да причиняваме топлота в църквата; 6) Да действаме така, че християните да игнорират Божието Слово; 7) Да принасяме в църквата много мода, блясък и съперничество; 8) Да унищожаваме християните физически.

ФИЗИЧЕСКО УНИЩОЖЕНИЕ НА ХРИСТИЯНИТЕ: Имайки в наличност специален телевизор, можехме да виждаме християните, които са новородени. Не се борехме с лицемерите, тъй като те вече ни принадлежаха. Изпращахме нашите момичета в църквите. Там те правят всичко, за да отвлекат вниманието на тези, които слушат Божието Слово. Дъвчат дъвка, правят така, че децата да плачат, може да дойдат в духа и да направят така, че някои хора постоянно да чувстват сънливост по време на проповедта. Ако видят, че на твоето лице има трезво изражение, те излизат от църквата. Когато излезеш и ти, ще дойдат при теб, ще ти стиснат ръката, ще те приветстват, може даже да ти поднесат подарък. Това обезателно ще бъде вещ, която ти много силно обичаш. Девойките изглеждат много дружелюбни, но преди да разбереш какво е станало, ще забравиш за тях и ще забравиш за всичко, което си чул в църквата по време на проповедта.

За истинските християни методът е друг. Една от тези девойки ще дойде да те поздрави и ще се опита да разбере къде живееш, казвайки, че се чувства самотна и не познава християни, които живеят наблизо. По пътя за вкъщи ще купи някакви продукти, например банани, така че християните да не могат да устоят на нейния израз на любов. Тя ще навестява християнина до тогава, докато не угаси светлината на Христа, която гори в него. След това посещенията й спират.

Основен метод, който се предприема към живите църкви е отвличане на християните от четене и изучаване на Божието Слово. Така християните престават да упражняват своята власт и пренебрегват Божиите обещания. По време на тези посещения девойките сеят злословия, кавги, клевети, настройват един срещу друг хората, внасят разкол и несъгласие в християнските среди.

КАК СЕ РАЗПОЗНАВАТ ХРИСТИЯНИТЕ: Новородените християни се разпознават не по това колко дълго служат, или посещават богослуженията, или носят в себе си Библия. Те се познават по това, до колко светлината, сияеща в тях постоянно гори, както е светлината през нощта. Когато християните се движат, ние виждаме ангели, които ги съпровождат. Един от дясно, един от ляво и един отзад. Затова е невъзможно да се доближим към такъв човек. Дори и когато християните се намират зад волана на автомобила и желаем да причиним вреда, не можем да направим това, тъй като те никога не са сами. Единствените случаи, при които удържаме победа са, когато християните грешат. Това отваря вратата за нас. Ако християните знаеха какво Бог има за тях, нямаше да се отнасят към греха толкова лекомислено и небрежно.

Като служител, назначен от самия дявол, аз изпращах моите девойки в живи църкви. Те бяха винаги отлично облечени и като завършваше службата, излизаха напред все едно, че желаят да приемат Христос в своя живот. Когато службата свършеше, изчакваха проповедника, който естествено беше много радостен за новоповярвалите. Такава „новоповярвала” може да съпроводи проповедника до дома му. Ако той няма дарбата да различава духовете, девойката в края на краищата успява да го склони към прелюбодейство. Това става тогава, когато той оцени нейните достойнства. След прелюбодеянието, девойката е длъжна да го убеди в това, че макар и грехът да остава в живота на проповедника, той може да продължава да греши, да греши и да греши до тогава, докато Божият Дух не биваше напълно заглушен в него.

След това девойката изчезваше. Нейната мисия беше завършена.

Искам да ви разкажа за един Божий служител. В духовния свят той беше известен като Божий мъж. Когато той падаше на колене за молитва, в нашите редици наставаше голям хаос и смущение, обаче все пак веднъж му изпратихме нашите девойки. Те направиха всичко, на което бяха способни, но не успяха. За този провал, той трябваше да плати с живота си. Наложи се ние самите да се превърнем в девойки, отивайки до него. С думи и действия го скланяхме към грях.

Обаче този Божий служител беше непреклонен. Тогава реших да го унищожа физически. Веднъж, когато служителят се отправи в  град Одуекпе на местния пазар, седнах в голям камион, натоварен с пълни бъчви с олио и отправяйки се към пазара, насочих камиона към високо-волтовата линия на електропровода, така че падайки, този електропровод уби много хора, но този човек изчезна. Неговото изчезване беше някакво чудо. На другия ден го видях идващ пешком в друг град. Седнах зад камиона с огромен товар и реших да приключа с него. Камионът налетя право върху служителя, убивайки при това много хора, но той пак изчезна някъде. След тези опити престанах да го преследвам. Този служител и до ден днешен е жив. Заради един християнин дяволът може да унищожи много хора, опитвайки се да осигури единствено този, за когото ние сме тръгнали на лов, но дяволът винаги търпи несполука. Такива неща се случват с много християни, които даже и не са подозирали за грозящата ги опасност, когато Бог ги е спасявал. Проблемът се състои в това, че дяволът не се предава. Мисълта за това, че той може да удържи победа, не го напуска. Докато християнинът ходи в Божията любов и остава в нея, без да се свързва с делата на дози свят, дяволът няма да има успех, колкото и старателно да работи.

НАТИСКЪТ ВЪРХУ ХРИСТИЯНИТЕ: Натискът върху християните остава главно в техните мечти и в сънищата им. Християните могат да виждат в своите сънища или в мечтите си следното: 1) Мъртъв човек, който да идва към него, това може да бъде негов родственик; 2) Разни странни лица, които го преследват; 3) Приятел, който плува в река; 4) Приятел, който му дава храна и който моли човека да я пробва; 5) Самотни девойки, а също омъжени жени, които имат полов акт с някакъв мъж. Ако не се отнесете към това сериозно, то може да ви доведе до безплодие. Ако бременна жена види себе си в постелята с някакъв мъж, това може да я доведе до аборт. Ако християнин вижда някои от гореказаните неща в своите съновидения, не трябва да се отнася към това лекомислено, като да махне с ръка. Преди сън, той е длъжен да провери себе си и да признае пред Бога всеки свои грях, който е свързан с демони и да попроси Бог да възстанови правилния му сън. Това е много важно.Човек с такива проблеми трябва да се обръща за помощ към по-зрял във вярата християнин.

КАК ДЯВОЛЪТ ПЕЧЕЛИ ДУШИ: Преди Исус да напусне тази земя, Той е дал на Своите ученици заповед: Идете и правете ученици от всички народи. Докато някои християни чакат да дойде по-подходящо време за изпълнение на тази заповед, дяволът говори същото на своите последователи. Разликата се състои в това, че агентите на дявола са по-сериозни в завоюването на души за него, отколкото християните за Бог. Една от сферите, в която дяволът успешно печели души, са средните училища, особено девическите. Някои от нашите момичета биват изпращани в тези училища като студентки. Осигуряваме за тях най-скъпите и елегантни дрехи, особено бельо. Нашите агенти нямат нужда от нищо: козметика, дрехи, книги, средства за препитание, пари – всичко е оставено на тяхно разположение. На тях даже им се дават сапуни, които да дават назаем на някои от студентките. Девойка, която желае да прилича на нашите момичета, ще се постарае да се сближи с нея. В резултат на това нашият агент й дава този сапун.

От този момент започваме да идваме при нея физически, като всеки път носим със себе си подаръци. После тя самата, по свое желание, започва да се присъединява към нас. След това тя ще започне да търси следващия човек за завербуване. Едно нещо трябва да бъде ясно – сатана никого не кара насила. Всичко, което прави той, е, да те привлича така, щото ти да дойдеш сам.

Затова Библията казва: “И тъй, покорявайте се на Бога, но противете се на дявола, и той ще бяга от вас!!!” (Яков 4:7). Още една област, в която дяволът печели души, това са подаръците, които той подарява. Ние изпращаме нашите момичета да стоят на пътя, където те, обикновено много привлекателно облечени, раздават подаръци. Много от безследно изчезващите хора, за които четем във вестниците, изчезват именно поради такива начини на действие.