ДУХОВНОТО ОЧИСТВАНЕ

Дойдох до определеното място. Този, който седеше на трона, стана и се приближи до мен. Той изтърси от мен всичко, което беше в моите крака и ръце, всичко, което беше положила в мен крайбрежната кралица, за да имам сила. След това Той се върна на Своя трон и още веднъж ме помоли да се приближа. Докато приближавах, определени вещи започнаха да отскачат от моето тяло. Като дойдох до олтара, спрях. ”Къде отиваш?” попита Той. Отвърнах: “Отивах в Унитшу да навестя мой приятел.” Той добави: “Добре, но преди това ще ти покажа какво има в твоя ум.” Не знаех кой е Той. Единственото, за което не оставаше съмнение е, че е по-могъщ от всички, които бях срещал до тогава. Той извика мъж, който ме отведе в другата стая. На специална дъска ми показа това, което беше начертано в моите планове. След това ме върна назад, към олтара и изчезна. Той стана, взе ме за ръка и казваше, че ще ми покаже определени неща. Той каза: „Аз не искам да загинеш, Аз искам да те спася. Това е твоят последен шанс. Ако не се покаеш и не станеш Мой служител, ще умреш. Ще ти покажа разликата между тези, които не слушат и тези, които са спасени.” Сега вече знаех кой беше Той – това беше Исус Христос.