ДУХОВНИЯТ СВЯТ

Видях различни лаборатории, театри, студия и т. н. Видях множество прекрасни момичета и симпатични млади хора. Стари хора там нямаше. Девойката ме представи на своите хора. Бях приет дружелюбно. Тя ме отведе в стая, която се наричаше „тъмнина, сушилня и опаковъчна”. После попаднах в помещение на главния завод и на склада. След огледа се върнахме обратно.

Девойката ми каза: Аз съм кралица на цялото крайбрежие и много бих желала да работя с теб. Обещавам да ти дам богатство и да ти дам всичко, което пожелаеш – защита, живот, ”ангел”, който ще бъде винаги с теб.” Тя натисна едно копче и пред мен се появи поднос с човешко месо, нарязано на късове. Ние ги ядохме заедно. Тя извика огромна змия и ми заповяда да я изям. Аз не можех да направя това. Тя настояваше, но все пак аз не можах да глътна тази жива змия. Тогава змията глътна мен. Това беше знаменит завет.

Човешкото месо и кръв, змията и демоничният ангел означаваха, че нито една тайна не бива да се открие, а на ангела беше дадена сила да ме дисциплинира. Ако огладнеех, ангелът трябваше да ми обезпечи продоволствието от морето.

Обещах на девойката, че винаги ще изпълнявам това, което поискат от мен. След това тя ме пренесе в друга част на океана, на един остров. Там имаше много села и всяко от тях имаше свое предназначение. Например: Село за отравяне; Село за убийства; Село за заклинания; Село за изцеления и т. н. Девойката ми подари сила да се превръщам във всякакъв вид морско животно, като например: змия, крокодил и т. н., след което тя изчезна, а ние останахме в морето.

В света аз можех да се превръщам в каквото и да е животно.

ДУХОВНИЯТ СВЯТ

следваща глава НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ