В ЦЪРКВИТЕ

Ние знаем, че в църквите има много хора, обладани от бесове. Някои от тях говорят на езици и даже пророкуват. Само тези, в които има Божия Дух могат да разпознаят такива хора. Ние не говорим за членовете на тайните окултни групи в църкви, много от които са даже лидери. Ние знаем, че те са там. Аз говоря за тези, които идват в църквите в качеството си на агенти на сатана, за следното: 1) Да внесат разкол и дрязги в църквата; 2) Да разпръснат църковните членове; 3) На донасят сънливост; 4) Различни начини да отвличат хората от проповедта; 5) Да печелят души за сатана.

Тъй като за тези неща споменах в предишна глава, ще засвидетелствам само за това какво се случи неотдавна. Християните са длъжни да слушат всяко Слово на Исуса Христа, защото непослушанието или компромиса ги води до това, да попаднат в ръцете на сатана и неговите агенти. Християните са призовани от тъмнината в Божията светлина. Християните са напълно отделени от света и от това, което той предлага. Словото говори за това, че ние сме в света, но не сме със света. Сестра И. беше новородена християнка, член на живата местна църква. По-късно тя премина в моята църква. Вземаше участие във всички мероприятия на църквата, но нейният характер беше някак странен. Ние решихме да се доближим до нея и да погледнем какво се случва. При нашия разговор, духовете, които се намираха в нея се активизираха. Тя призна, че е таен агент в църквата. Тези демони бяха изгонени от нея. Ние решихме да разберем как можеш да бъдеш член на църквата и секретен агент едновременно. Една девойка разказа следното.

Веднъж след неделната служба при нея дошла една сестра и й казала, че иска да има с нея по-тесни взаимоотношения. По нейните думи, като че ли именно заради И. тя е дошла в църквата. Девойката приела с голяма радост нейното предложение да се сдружат. Те двете отишли при сестрата и така наречената сестра, купила банани и орехи, след което ги изяли заедно. Тя останала у И. вечерта и след това си заминала. Нейното посещение зачестило и всеки път тя носила нещо: дрехи, пари, различни лакомства. Понякога тя идвала с други девойки. Това продължило до тогава, докато „сестрата” не видяла, че вече е спечелила победа и е угасила светлината на Исуса Христа в сестрата и после започнала да й се явява в духа. На сестра И. й било дадено едно червено парцалче, камъче, пръстен за палеца на крака и верижка за глезена. Тя до такава степен приемала тези „подаръци”, че нямало шанс да излезе от това. Тя сключила с тях завет и започнала да посещава техните събрания. След това започнала да се превръща в змия, в котка и т. н. Сестра И. станала агент на сатана, придобивайки души за него в църквата. Слава Богу, че днес е освободена. Всички подаръци бяха унищожени. Тя отново е щастлива в Господа.

Драги читателю, всичко е започнало с необичайна дружба. Тъй като сестра И. нямаше този дар, да различи духовете и тя не беше достатъчно бдителна за предупрежденията, които отправя към нас Исус, казвайки ни да бъдем бдителни и да се молим, за да не падаме в изкушение, тя се отклони и попадна право в ръцете на тези, с които би могла да прекара вечността в ада. Такива агенти можете лесно да определите. Те носят пръстени на палеца на крака. Носят гривна на крака и халки на носа си. Те могат да бъдат активни членове на църквата само, за да „спечелят” християнина към когото са се насочили. Някои от тях се държат прилично, други напротив, са много зли. Затова молете Бога, да ви даде дарбата различаване на духовете, за да можете с един поглед да го разпознавате. Ако те разберат, че вие сте ги разпознали, направете всичко, за да останат по-далече от вас. Техният господар ги предупреждава за вас.

следваща глава НА ПАЗАРА