В НИГЕРИЯ

Започнах да навлизам в духовния свят. С лекота можех да преминавам във всяка точка на земното кълбо. Според книгите, които изучавах, духовните същества живеят в космоса. Помислих си, че те биха могли да увеличат моята сила и затова реших да вляза в контакт с тях. Излязох от своя дом, произнесох някакви заклинания и извиках дивия вятър, който ме занесе в космоса.

Оказах се в пространството, окръжен от духовни същества. Те се заинтересоваха за това, което желаех да получа от тях. В отговор казах, че бих желал да притежавам още по-голяма сила. На земята се върнах след около две седмици, надарен с могъща сила от срещата с тези същества.

Както отбелязах и по-рано, аз не можех да контролирам себе си. Независимо от това, че обладавах огромна сила, исках да имам още по-голяма такава. Реших да изпробвам това, което прочетох в книгите по окултизъм и се озовах в подземния свят. Веднъж, като отидох в гората и произнесох определени заклинания, се оказах под земята. Демоните бързо ми построиха стълба, по която се спусках все по-ниско и по-ниско. Около мен беше непрогледна тъмнина, каквато е била в Египет по времето на фараона, който задържаше израелския народ. Видях много неща, които трудно се поддават на описание. Видях оковани с вериги хора, които снабдяваха с пари своите господари. Видях няколко члена на обществото, които дойдоха, за да пренесат жертва и да се върнат в света, получавайки дарове от различни духове, контролиращи това място. Видях някои лидери на църкви, дошли да получат сила да говорят слово, което не подлежи на обсъждане.

Под земята прекарах две седмици, след което се върнах на земята. Външно бях един млад и достатъчно безобиден човек. Никой не знаеше колко всъщност бях опасен. Такива хора като мен има огромно множество. Само Исус Христос дава истинска безопасност и защита от тях.

следваща глава ЗАВЕТ С КРАЛИЦАТА