БОЖЕСТВЕНОТО ОТКРОВЕНИЕ

Ние влязохме в една стая, в която Той отмахна нещо като завеса, и аз видях целия свят, в който хората живееха. Видях християни и невярващи. След това отидохме в втората стая. Той отмахна още една завеса. Това, което видях, беше печално зрелище. Хората бяха вързани с вериги. Той ги назова „лицемери”. Тези хора изглеждаха много печални. Исус ми каза, че такива ще бъдат до Деня на съда. След това отидохме в трета стая, и там ми откри завеса. Аз видях множество хора, които се радваха и бяха облечени в бели дрехи. Аз Го попитах кои са тези хора, а Той отговори: „Това са изкупените, очакващи своята награда.”

Ние отидохме в четвъртата стая. Това, което видях там, беше страшно. Драги читателю, трудно е да се опише. То напомня град в огън. Адът е реален и той е ужасен. Ако до сега ти си вярвал, че ад и рай съществуват само на земята, то знай, че има истински рай и настоящи небеса.

Не ви ли удивява, че когато Исус е бил тук, на земята Той е предупреждавал хората за ада? Искам още веднъж да повторя, че адът е реален. Аз Го попитах: „Какво е това?”, а отговорът беше: ”Това е приготвено за сатана и неговите демони. Тук ще са и непокорните.”

А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт” (Откровение 21:8).

Влязохме в петата стая. Когато Той отвори завесата, видях нещо Божествено велико. Видях новия град. Той беше огромен и прекрасен. Улиците бяха направени от злато. Зданията не можеха да се сравнят с нито едно здание на земята. Той каза: „Това е надеждата на светиите, ти ще бъдеш там.” Отвърнах: „Да”. Върнахме се в тронната зала и Той каза: „Иди и свидетелствай за това, което Аз направих за теб!” Показа ми как окончателно ще ме освободи. После добави: „Не бой се. Иди, Аз ще бъда с теб!” След това Той ме изведе от тронната зала и изчезна.

Аз се озовах на леглото в дома на някакъв мъж. Извиках. Мъжът и жена му се втурнаха в стаята. ”Защо съм тук?” – попитах аз. Мъжът ми обясни, че съм загубил съзнание в таксито и че те са били принудени да ме пренесат в тяхната къща. Извикали лекар и той казал, че пулсът ми е нормален и скоро ще дойда в съзнание. Те ме попитаха как се казвам и къде живея. Аз им отговорих, но нищо повече не казах. Останах в това семейство още два дни. След това те ме отведоха в град Обери, където хванах едно такси, което отиваше в град Онитшу. Всичко, което ми показа Бог по-рано крачка след крачка се случи в реалността. Аз често си задавах въпроса защо Господ спасява такива като мен – такива опасни и злобни. Защо Господ спасява агентите на самия сатана? Отговора намерих в следните три думи: БОГ Е ЛЮБОВ. Наистина Той е любов. 

следваща глава СЪБЛАЗНИ И ПОБЕДА