Изповедта – привилегия на вярващия в Христос

Текст от Библията: 2 Коринтяни 5:17; Ефесяни 1:7-8; Деяния 17:28.

Централна истина: Когато знаем, какви сме в Христос и мислим в съответствие с това, когато го вярваме и изповядваме – тогава няма да имаме неуспехи.

В предишния урок, за кратко разгледахме 5 основни части на изповедта, но сега, ние ще им обърнем повече внимание.

Нашата изповед трябва да бъде концентрирана около 5 неща:

1. Какво направи Бог за нас в плана за изкупление.

2. Какво направи Бог в нас, чрез Своето Слово и Своя Дух.

3. Кои сме ние за Отец в Исус Христос.

4. Какво прави сега за нас Исус отдясно на Бог, където ходатайства за нас.

5. Какво Бог може да направи чрез нас

Нашите привилегии в Христос

Както вече казахме, изповедта, това е свидетелство за това, което знаем. Невъзможно е да свидетелстваме за това, което не знаем. А решаваща роля има това, че ние лично познаваме Господ Исус Христос и кои сме в Него.

Преди всичко ние можем да Го познаваме лично.

Изключително важно е да си новороден.

Но, ако някой е новороден, това не значи че става успешен християнин.

Той също така трябва да знае кой е в Христос Исус. Когато знаем, какви сме в Него, мислейки в съответствие с това, вярваме и изповядваме, тогава няма да имаме неуспехи.

За да разберем, кои сме в Христос, трябва да видим в Божието Слово. Обърнете се към текста на Новия Завет, особено към посланията, написани към църквата и подчертайте с червен молив всички фрази, където има фразата „в Него“, „В Христос“, „в Който“.

Още по-добре е да вземете лист и химикал и да препишете всички тези стихове.

След като ги намерихте, започнете да ги изповядвате, кои сте вие и какво имате в Христос.

Ако вие правите това, то ви гарантирам, че вашия живот ще се промени много бързо.

Тъй като нито времето,нито мястото ни позволява да обърнем внимание на всички тези стихове, нека се спрем на няколко.

2 Коринтяни 5:17
„И така, който е в Христа е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново.“

Обърнете внимание на израза „в Христос“.

Какво революционно събитие е за вярващите да вярват и изповядват това.
Ние сме нови същества в Исус Христос.

Ние не сме просто – простени грешници. Ние не сме бедни, слаби, едва свързващи двата края, членове на църквата.

Ние сме нови същества, създадени от Бога в Исус Христос. Ние сме нови същества с Божия живот. Божията природа и Божите способности са вътре в мен.

Когато бях на 17 години, когато бях новороден в Христос, в мен нямаше проблеми, които имат мнозина, защото аз на всеки говорех: „Аз съм ново създание.“

Където и да отивах свидетелствах за спасяващата Христова благодат в своя живот. Аз разбрах, че колкото повече говорех за това, толкова повече новото същество ставаше реалност за мен, защото ние сме такива в действителност.

Аз бях активен в придобиването на души-проповядвах на служби в затвора, на улицата.

Когато веднъж стоях на ъгъла на църквата, при мен дойде момче и ме помоли за помощ:

„Аз не бих те помолил за това – обясни той, но закъснявам за среща. Обещах на своето момиче, че ще заведа, някой от моите приятели, да прави компания на нейната сестра, която пристигна при нея на гости. Не би ли могъл да дойдеш с мен и да ми помогнеш. Ще ти бъда така благодарен и ти обещавам, че няма да стоим повече от 30-40 минути  и няма нито да пием, нито да пушим, нито да танцуваме, докато ти си там.“ С нежелание тръгнах с него.

Когато пристигнахме в дома на приятелката му, тя ме представи на сестра си. Тъкмо седнахме и те включиха грамофона и започнаха да танцуват. Когато сестрата на това момиче ме помоли да танцувам с нея казах: „Не благодаря, аз не танцувам.“

Тя погледна на мен като на пришелец от Марс и каза: „Вие не танцувате? Защо?“

„Защото съм ново създание.“ – отговорих аз.

„Какво имате в предвид, какво сте – ново същество?“ – попита тя.

Аз и цитирах 2 Коринтяни 5:17: „И така, който е в Исус Христос е ново създание, старото премина, ето всичко стана ново.“ И казах: „имаше време, когато ме интересуваха тези неща, като танци, сега живея друг живот. Аз станах ново същество в Христос и сега имам нови интереси и нови желания.“ Докато продължаваше да свири грамофона и другите двама танцуваха аз продължих да й свидетелствам за вярата си в Христос. Думите ми докоснаха сърцето й и тя започна да плаче. Когато плочата свърши, приятелят ми видя какво се бе случило. Обърна се към мен и каза: „Да вървим“ и си тръгнахме.

Нямаше значение къде бях – в затвора, на улицата, училище, или в църквата – аз веднага свидетелствах на всички, с които разговарях казвах, че съм роден отново и че съм ново същество в Исус Христос.

А когато изповядваме това, то силно променя живота ни. Не ме изкушаваха светските неща, защото постоянно изповядвах, че съм ново създание в Исус Христос.

Изкупление от проклятието на Закона

Ефесяни 1:7-8
„в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, която е направил да доставя нам изобилно всяка мъдрост и разумение“

Обърнете внимание на думите: „В Който имаме изкупление“. Как трябва да благодарим, че не трябва да се стараем да го получим, то е вече наше. То няма да бъде някога, то е наше сега.

Господството на сатана е разрушено. Той изгуби своето владичество над нашия живот в този момент, в който станахме нови същества. Ние приехме нов Господ. Нас ни ръководи Исус Христос. Сатана е бил наш господар, но сега наш Господ е Исус. В Римляни 10:9 е казано: „Защото, ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ…“ или „Исус като Господ“. Господството на сатана завърши и започна господството на Исус, в момента в който приехме Исус за Господ и се новородихме.

От какво и от кого сме изкупени?

В отговор на този въпрос много хора казват: „Аз съм изкупен от греха.“ Това е частичен отговор. Не е всичко.

В Галатяни 3:13 пише: „Христос ни изкупи от проклетията на Закона, като стана проклет за нас; защото е писано: Проклет всеки, който виси на дърво“.

Ние сме изкупени от проклятието на Закона.

За да разберем какво значи – „Проклятието на Закона“, трябва да се върнем в първите пет книги на Библията.

Там ние виждаме, че проклятието или наказанието за нарушаването на Божия закон е било тройно: бедност, болест и втора смърт.

Ние бяхме изкупени от проклятията на бедност, проклятието на бедността и проклятието на смъртта – духовната смърт сега и физическата смърт, когато отново дойде Христос.

Ние можем да не се боим от втората смърт.

Деяния 17:28
„защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: Защото дори Негов род сме“.

Какъв огромен склад от сила имаме, а толкова често не го забелязваме. В Христос, нашия Спасител и Господ ние имаме живот, енергия и сила за невъзможни задачи.

Не е казано, че ние можем да го направим сами. Само благодарение на Него-Неговата сила, защото именно в Него ние живеем, движим се и съществуваме.

Освобождаване от властта на сатана

Сега нека се обърнем към два стиха от Писанието, където не пише „в Него“ или „в Христос“.

„Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.“ Колосяни 1:13

В този стих е казано, че сме избавени от властта на тъмнината и от властта на сатана.

„Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.“ 1 Йоан 4:4

Старозаветният паралел на този стих се намира в Исая 41:10
“ Не бой се, защото Аз съм с тебе; 
Не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог; 
Ще те укрепя, да! ще ти помогна. 
Да! ще те подпра с праведната Си десница,“

След това в Новия Завет намираме:
„Какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас!“ Римляни 8:31

Ние можем да гледаме на това като на лично обръщение към нас. Защото ние можем да кажем в Новия Завет: Благодарение на Бог, Той е в нас. Това е най-хубавата причина да не се боим.

Една жена ми каза:

– Но аз зная, че това не е така в моя живот. Аз това го зная.

Аз отговорих:

– Бог каза, че това е така, вие казвате, че не е така. Следователно или вие или Бог лъже. Как искате да се чувствате, когато стоите пред Бог и му казвате: “Твоето Слово не е истина, това не е така, ти си лъжец.“ За да поправи това положение на нещата е необходимо да започнете да изповядвате, че Неговото Слово е истина, без значение дали усещате това или не. Тогава това ще стане реалност.

Ние трябва да променим своето мислене според Божието Слово и тогава нашата вяра ще стане правилна.

Когато нашата вяра е правилна, ние изповядваме, говорим, потвърждаваме, свидетелстваме това, което говори за нас Божието Слово.

Тогава ние преуспяваме, Тогава нашия живот се променя.

Научи наизуст:
„В Него живеем, движим се и съществуваме.“

Мото на урока: „Бъдете изпълнители на Словото, а не само слушатели…“ Яков 1:22

1 Йоан 3:9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.

1 Йоан 4:13 По това познаваме, че пребъдваме в Него и Той в нас, гдето ни е дал от Духа Си.

1 Йоан 4:15 Ако някой изповяда, че Исус е Божият Син, Бог пребъдва в него, и той в Бога.

Римляни 9:33 както е писано: – „Ето, полагам в Сион камък, о който да се спъват, и канара, в която да се съблазняват;  И който вярва в Него не ще се посрами“.

1 Коринтяни 1:5 че се обогатихте чрез Него във всичко, в пълна сила да говорите за Него,

1 Коринтяни 1:30 А от Него сте вие в Христа Исуса, Който стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление;

2 Коринтяни 1:20 понеже в Него е Да за всичките Божии обещания, колкото много и да са; за това и чрез Него е Амин, за Божията слава чрез нас.

2 Коринтяни 2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.

2 Коринтяни 13:4 защото, при все че Той биде разпнат в немощ, но пак живее чрез Божията сила. И ние също сме немощни в Него, но ще сме живи с Него чрез Божията сила спрямо вас.

Ефесяни 1:11 в Него казвам, в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, Който действа във всичко по решението на Своята воля,

Ефесяни 2:6 и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;

Ефесяни 3:12 в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;

Колосяни 2:10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт.

Колосяни 2:11 В него бяхте и обрязани с обрязване не от ръка извършено, но с обрязването, което е от Христа, като съблякохте плътското тяло; 
Колосяни 2:12 погребани с Него в кръщението, в което бидохте и възкресени с Него чрез вяра в действието на Бога, Който Го възкреси от мъртвите.

***

Ефесяни 1:3 Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места;

1 Йоан 4:4 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е във вас, от онзи, който е в света.

Римляни 10:11 Защото писанието казва: „Никой, който вярва в Него, не ще се посрами“.

2 Коринтяни 2:14 Но благодарение Богу, Който винаги ни води в победително шествие в Христа, и на всяко място изявява чрез нас благоуханието на познанието на Него.

2 Коринтяни 4:6 Понеже Бог, Който е казал на светлината да изгрее из тъмнината, Той е, Който е огрял в сърцата ни, за да се просвети света с познаването на Божията слава в лицето Исус Христово.

Ефесяни 3:20 А на Този, Който, според действащата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,

Колосяни 1:13 Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син.

Колосяни 2:10 и вие имате пълнота в Него, Който е глава на всяко началство и власт

2 Тимотей 1:9 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена.