Съдържание Цялата книга на една страница

РИМЛЯНИ 6:12 – 7:4

Трите илюстрации в Римляни 6:12 7:4  откриват

нашата нова връзка с Христос, граха и закона.

Първо, тъй като считаме себе си мъртви с Христос,

греха не царува повече над нас като цар.

Второ, Христос е нашият нов Господар и ние сме Неговите слуги.

Трето, ние сме разведени с нашето старо Аз и сме пристъпили в брачни отношения с Христос. 

С тези илюстрации, Павел показва това, което е казал до сега в шеста глава.

Първо, той използва примера с връзката между цар и неговите подчинени в Римляни 6:12–14. Второ, той използва примера относно господар и слуги в стихове 15–23. Трето, той използва илюстрацията относно връзката между съпруг и съпруга в Римляни 7.  

Цар грях не царува

Обърнете внимание на Римляни 6:12 „Не позволявайте на греха да царува във вашите смъртни тела, и да се покорявате на неговите страсти“  (RSV).

Харесва ми начина, по който Павел използва думата „царува.“ Цар може да царува, върху подчинените си, но греха не царува повече в нашите смъртни тела.

Ако ви заведа до реката Свети Лоренс в началото на пролетта, гледайки голямата река аз ще кажа, . „Царството на леда е пречупено.“

„Аха Дез“, ще кажете вие, „Трябват ти очила. Виж, има лед тук и там и там.

Тогава аз ще кажа, „Да но топенето е започнало.  С леда е свършено. Въпреки че има малко тук и там и там.“

Така е също с остатъчният грях във вашият и моя живот, скъпи приятели. Остатъчният грях няма повече ефект върху вас по същият начин, по който дявола няма сила над вас. Грехът не може да доминира повече.  Не може да господства. Не може да бъде господстващото нещо в живота ви. Не, с него е свършено.

Грехът остава

Грехът остава в нас. Това е остатък. Това е грях, който остава в нашия живот.

Ще ви притеснява. Ще ви изкушава. Там е. Но не царува.

Така че, запазете тази мисъл в умовете си. Тя е истина и ще ви помогне. Греха остава, но не царува. 

„Не позволявайте на греха да царува във вашите смъртни тела, и да се покорявате на неговите страсти“ (RSV).

Забележете, че ние все още имаме страсти. Хората, които нямат капацитет за голям гняв не ме интересуват. Нито се интересувам от хора, които се отдават на гняв всеки понеделник, вторник и сряда.

Хората, които нямат страст, няма какво да ги движи и никога не могат да постигнат нищо добро.

Тайната е, че страстите могат да се контролират.

Предай се на Бог

Слабостта в Новия завет не е слабост. Тя е контролирана сила. Запомнете това, контролирана сила. 

„Нито представяйте телесните си части, като оръдия на неправдата; но представяйте себе си на Бог като оживели от мъртвите, и телесните си части на Бог, като оръдия на правдата.“ (Римляни 6:13)

Тук се говори за гражданин предаващ се на цар. Представете различните части на вашето тяло, на Бог.

Ние сме свободни и в същото време слуги.

Вие имате истинска свобода, когато искате да правите това, което трябва да правите. Когато намерим това, поради цената, която е платена за нас, ние принадлежим на Друг, на Христос и имаме великата привилегия да кажем: „Господи, какво искаш от мен да направя?“ Ние трябва да казваме това на Господа, относно всяка област в живота ни, независимо дали това са пари, храна, дрехи, жилище, почивка, аз или приятели. „Господи, какво искаш да направя?“ „Предайте своите части“, отговаря Бог, „предайте ги.“

Закон и благовестие

Ето един много добър стих. Римляни 6:14 казва: „Защото грехът няма да ви владее, защото не сте под закон, но под благодат.“

Аз не съм под закон. Сега, аз съм под благодат. Грехът е детрониран и Христос взема неговото място.

Какво ни казва този стих? Обърнете внимание на това, как стиха започва: „Греха няма да ви владее, защото не сте под закон.“ Християнина не е под закона на завета. Ние принадлежим към завета на благодатта. Завета на „вярвай и живей.“

Много важно е да видим, че има разлика, но не и разделяне между закон и благовестие.

Ето я разликата. Законът казва: „Прави това и ще живееш.“ Благовестието казва: „Живей и ще правиш това.“

Законът казва: „Направи си ново сърце.“ Благовестието казва: „Ще ти дам ново сърце.“

Законът казва: „Плати ми това, което ми дължиш. Благовестието казва: „Наистина ти прощавам всичко.“

Законът казва: „Обичай Господа, твоя Бог с цялото си сърце и съседа си както себе си.“ Благовестието казва: „Това е любов не че ние обичаме Бог, но че Той ни възлюби.“

Законът изисква, изисква, изисква. Благовестието е подарък, подарък, подарък. Вие не сте под изискването на закона. Вие сте контролирани до такава степен от Божията благодат, че сте над него.

Законът не може да контролира желанията

Законът е безсилен да се противопостави на желанията. Причината, поради която повечето от хората са нещастни, не е от неща, които са извън тях, но поради неща, които са вътре в тях. Голямо откритие е да научим това. Причината, че повечето хора в нашият свят са нещастни – това не винаги е вярно в страни от Третия свят – е поради неща вътре в нас, не извън нас.

Закона не може да контролира незадоволени желания. „Дай ми това, дай ми онова. Искам я, тя ме задоволява добре. Искам го, аз искам да го получа. Искам тази работа, искам тази позиция. Искам друга кола, нова къща.“ Разочаровани желания.

Закона не може да контролира желанията. Опитът да ги контролираме е равен на опит да затворим устата на вълка с ръце. Единственият мотив, който контролира желанията е убеждението, че Бог е мой и аз Негов.

Това означава да си под благодат. Тогава греха не може да господства над нас. Грехът няма да господства над нас, защото не сме под закон, но под благодат.

Изгонващата сила на благодатта

Това не значи, че вие сте свободни да прелюбодействате, да крадете и да лъжете. Не, не. Това означава, че вие сте погълнати от нова връзка. Изгонващата сила на нова  обич  е изместила всичките ви стари навици.

Най–добрият начин, да премахнете тъмнината от стаята е да запалите лампата, а не да се опитвате да я изметете с метлата.

Най–добрият начин, да извадите въздуха от бутилката е да я напълните с вода,   не да се опитвате да изсмучете въздуха. Бог ни изпълва със Святия Дух и старите неща са отнесени на далеко. Сега ние сме претрупани с нещо по–голямо и по–добро.

Ползата от добро преследване

Хората, които четат или хората, които имат хоби, имат голямо предимство в борбата срещу греха. Това е така, защото всеки един, който се радва на очарователен стремеж има голямо предимство. Много зависи от това, дали ще бъдем погълнати от добри неща или ще бъдем на разположение, отворени за изкушенията.

Когато съветвах младежи в колеж, аз се опитвах да им кажа: „Естествено е да имате изкушенията, които имате. Най–доброто лекарство не е да коленичите и да се молите Бог да отнеме сексуалните ви желания. Не правете това. Заемете се с нещо, което има непосредствена важност. Заемете се с нещо, което има по–дълготрайна, по–продуктивна добрина в себе си. Не се занимавайте толкова много със себе си. Заемете се с нещо по–голямо от вас.“

Това е истинския отговор и това е, което този текст ни казва. „Греха няма да има сила над вас. Вие не сте под закон, но под благодат.“

След това Павел развива идеята използвайки взаимоотношенията между слуга и господар. Акцента на нашия християнски живот е послушание от любов, тъй като ние сме посветили себе си на нашият нов Господар.

Гледайки към Исус

Сега нека отидем набързо в глава седма.

Забележете в последния стих на шеста глава: „Заплатата на греха е смърт, но безплатния подарък на Бог е вечен живот в Христос Исус, нашият Господ.“

Спомняте ли си какво казахме по–рано? Първите пет глави от Римляни са: „Свободни от гняв.“ Глава шеста е: „Свободни от грях.“ Той съществува, но не може да господства, защото аз умрях към греха, когато умрях с Христос. Греха не е повече моя господар, когато видя себе си на кръста.

Сега глава седма ще каже: „Свободен от закона.“ След това в глава осма: „Свободен от смърт.“

Но всяко едно от тях, както в последния стих на петата глава е: „Чрез Исус Христос, нашия Господ.  Дяволът ще се старае всячески да отдели вниманието ни към всеки или всичко, освен Исус.

Исус трябва да погълне вниманието ни. „Гледайте към Исус“ (Евреи 12:2). „Размишлявайте за Него“ (Евреи 12:3). „Всички ние, с открити лица отразяваме Божията слава, биваме преобразени в Неговия образ с вечно увеличаваща се слава“ (2 Коринтяни 3:18 NIV).

Това е пътят, по който трябва да вървим.  Мислещи за Исус, и очаровани от Него. 

Смърт и закона 

Нима не знаете, братя и сестри (защото говоря на хора, които познават закона), че законът господства над човека, докато той е жив? Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, докато той е жив; но когато мъжът умре, тя се освобождава от закона на мъжа. И така, ако тя стане жена на друг мъж, докато съпругът й е жив, законът казва, че е прелюбодейка, но ако съпругът й умре, тя е свободна от брачния закон и няма да извърши прелюбодеяние, ако стане жена на друг мъж“ (Римляни 7:1-3).

Колко страници са изписани спорейки относно този текст!

Много трудно е да приложим в живота всеки детайл от тази притча. Основното нещо, което Павел се опитва да ни каже е, че смъртта довежда до промяна в нашето отношение към закона. Всички теолози са съгласни, че това е основната точка в този текст.

Някои теолози казват, че вие сте в брачни отношения със закона и когато станете християни, закона умира. Мъж, когото аз уважавам дълбоко Ф. Ф. Брус, от университета в Манчестър, прие позицията, че съпругът е закона. Но той допълни: „Забележете, текста не казва, че закона умира.“

Различна връзка със закона

Не мисля, че нашето старо естество някога е било в брачни отношения със закона. Аз наистина мисля, че това, което тази илюстрация казва е, че нашето его, нашата индивидуалност бе в брачни отношения със стария начин на живот, но когато дойдохме при Исус този начин на живот умря. Това е темата на предишната глава, така че ние очакваме да намерим продължението тук.

Той умря, означава вие умряхте. Считай себе си мъртъв. Твоето старо аз е мъртво. Така че, съпругът е старият начин на живот, не законът. Никъде Библията не казва, че закона е умрял. Никога. Много добри мъже – и Ф. Ф. Брус беше един от най–добрите, са съгласни с това.

Това, което тази илюстрация казва е: „Смъртта прави промяна в  нашата връзка със закона.“ И ако както предишната глава каза: „Вие умряхте с Христос“ сега вие имате различна връзка със закона. Вие не сте в брачни отношения със стария начин на правене на различни неща. Сега сте в брачни отношения с Христос и принасяте плод за Бог. Това е прекрасна мисъл.

„И така братя, вие умряхте към закона чрез тялото Христово.“ (Римляни 7:4) Виждате ли, ние сме, които сме умрели не закона. Вие умряхте, не закона.

По–надолу в тази глава се казва че: „Закона е свят,… и праведен и добър.“ (Римляни 7:12) Не смятате ли, че това е много странно описание за тленни останки? Законът е свят, праведен и добър.

Не казва: „законът беше.“ Закона никога не умира. Той изгубва претенциите си върху нас, защото ние не сме под закон, като метод за спасение. Но закона никога не престава да бъде стандарт за живот.

В брачни отношения с Христос

„Вие умряхте към закона чрез тялото на Христос, „(това означава Христовото тяло на кръста),“ за да принадлежите на друг, на този, който бе възкресен от мъртвите, за да може да принасяте плод за Бог.“

Тази прекрасна картина е относно брак, който донася плод – деца. Павел казва: „Когато бяхте в плътта, вие бяхте в брачни отношения със старият начин на живот и децата, които бяха родени от този брак бяха лоши. Всичките деца от тази стара връзка бяха лоши.

Но сега, Христовата смърт промени всичко това. След като старото ви естество умря с Христос на кръста, вие сте в брачни отношения с Него. В цялата Библия, брачните отношения са използвани като символ на нашата връзка с Исус.

От времето, когато на шестият ден, това, което бе извадено от тялото на първият Адам и създаде неговата невеста, брачните отношения са символ на нашата връзка с Бог.

Може би вие сте в брачни отношения с Друг и принасяте плод, който е свят. Моля забележете: Ние не можем да правим нищо добро, докато не сме в брачни отношения с Христос. Не съществува такова нещо, като добър живот, докато не сме се предали на Христос.

Животът започва със смърт – смъртта на вашия предишен живот. Животът започва с възкресение – възкресение за нов живот. Тогава и само тогава идва истинският плод.

Това е реда, това е начина. Бог няма да приеме друг.