Съдържание Цялата книга на една страница

РИМЛЯНИ 5:6-10

Римляни 5:6–10 ни казва, че бяхме спасени преди да бъдем родени.

На Голгота Христос направи всичко, което бе необходимо

за нас, за да бъдем примирени с Бог. От нас зависи,

дали ще приемем примирението.

Докато ние сме по–лоши отколкото предполагаме,

Бог е по–добър, отколкото можем и да сънуваме.  

Нека продължим да четем в Римляни.

Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек (при все че е възможно да дръзне някой да умре за добрия). Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Затова много повече сега, като се оправдахме чрез Неговата кръв, ще се избавим от Божия гняв чрез Него. Защото ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!“ (Римляни 5:6-9).

Днес аз съм спасен, защото приех това, което Христос направи на Голгота. Когато Исус дойде, за да унищожи тези, които отхвърлят Голгота, аз ще продължа да бъда спасен. Това е, което този пасаж казва. „Христос ще ме спаси от Божия гняв в последния ден.“ 

Ние сме спасени

Моля ви да обърнете внимание на първата част на следващия стих, стих десети. „Защото ако бяхме примирени с Бог, чрез смъртта на Сина му, когато бяхме неприятели….“ Нека да спрем до тук за минута.

Вие бяхте спасени, преди да сте родени. Вие бяхте изкупени преди да вдишате за пръв път или да отворите очите си. „Когато бяхме врагове ние бяхме примирени.“ Работата относно спасението на света бе завършена преди 2000 години. Вестта към света сега е. Приемете, повярвайте, хванете се за.

Всеки човек, всеки син и дъщеря на Адам са били спасени. Но не всеки от тях знае и не всеки го е приел. Спасението е извършено. Вие сте примирени.

Не забравяйте, че Израилтяните бяха спасени чрез кръвта не когато пристигнаха в Ханаанската земя, но когато бяха все още в Египет. Тогава кръвта ги спаси, докато все още бяха в страната на робството.

И когато ние сме все още грешници в нашия Египет, Христос умря за нас. Когато не го познавахме, Той ни примири с Бог.

Какво да кажем на другите

Много важно е да разберем това. Никога не казвайте на хората: „Ако правите това и това, ако се покаете, молите и четете Библията Бог ще бъде примирен с вас.“ Не, не. Това не е благовестието.

Отидете при тях и им кажете: „Виж какво, Бог е примирен с вас. Защо не се примирите с Него? Защо не приемете това примирение?“ Това е, което трябва да им кажем. Бог е примирен с тях.

Само в християнската религия, Бог приема хората такива, каквито са. Всички останали религии казват: „Поправете се и тогава можете да дойдете при бог!

Как могат хората да се поправят? Ние се нуждаем от Бог, за да се поправим. Невъзможно е без Него.

Така че, вие трябва да дойдете при Бог, такива, каквито сте. Това, което ни подбужда да го направим е увереността, че вратата е отворена. Това, което ни разделя от Бог, не са нашите грехове, но нашето неверие. Това е единствената бариера. Не нашите грехове, нашето неверие.

Бог е твърде добър

Скъпи приятели, вие не сте спасени чрез добри дела, нито сте изгубени чрез лоши дела. Това няма да ни направи невнимателни относно двата вида дела, добри и лоши. Това е обикновен теологичен факт. Вие не сте спасени чрез добри дела, вие не сте отхвърлени поради лоши дела. Вие сте изгубени, ако не приемете това, което Бог предлага в благовестието. Вие сте изгубени, когато откажете да повярвате, че Бог е толкова добър.

За много от нещата ние казваме: „Твърде добро е, за да е истина!“ И по специално в рекламите. Ако звучи твърде добре, за да е истина, то е твърде добро да е истина.

С благовестието е обратното. Трябва да е истина, защото е твърде добро!

Бог е по–добър, отколкото някога сме мислили. Ние сме по–лоши, отколкото предполагахме. Трябва да поддържаме това равновесие.

Как прощава Бог

Бог дава като Бог. Спомнете си, когато Петър дойде при Исус и попита:

Господи, до колко пъти като ми съгреши брат ми да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му отговори. Не ти казвам до седем, но до седемдесет пъти по седем“ (Матей 18:21–22).

Прекрасното нещо в отговора на Исус е, че Той казва: „Петре, бъди като Мен. Това е начина, по който Аз давам. Това е начина, по който Аз прощавам.“

Ако Бог ми казва, че трябва да прощавам на моят брат или сестра седемдесет пъти по седем, тогава ще кажа: „Прекрасно!“ Защото Бог трябва да е поне толкова добър към мене и аз няма да съм по-добър от него. Той не иска от мен да правя нещо, което Той не прави. Това ще бъде богохулство. Така че, аз имам Бог, който прощава седемдесет пъти по седем – плюс. Това е благовестие.

Не трябва да сме като Оскар Уайлд който каза: „Това е добра идея. Аз обичам да греша. Бог обича да прощава. Това е чудесна комбинация.“ Не, не, не. Греха костваше живота на най–прекрасното, обичащо и благородно същество във всемира. Ние трябва да мразим всяка форма на злина.

Ненужно богослужение

Когато Мария, счупи алабастрения съд, за да помаже Исус, Библията казва, че: „Сладката миризма на парфюма изпълни стаята“ (Йоан 12:3). Алабастреният съд е символ на Христос. Когато Той бе счупен на кръста, миризмата на жертвата Му изпълни всемира.

Имаше две реакции към това, което Мария направи. Юда и учениците попитаха с възмущение: „Какъв е смисъла от това разсипничество?“(Матей 26:8).  В този момент ангелите пееха „Алелуя.“

Ако можем да видим това, което стана на Голгота в истинското му измерение, ние ще сме като ангелите. Ако не го видим правилно, ще сме като Юда, казвайки: „Защо това прахосничество?“

Нека се присъединим към страната на ангелите!

Обобщение

Бог е по–добър, отколкото сме си представяли.

Ние бяхме спасени преди 2 000 години чрез Христовата жертва на Голгота. Човечеството е примирено с Бог. Единствената бариера сега е, дали ще приемем примирението или не. Безплатно е, само го вземете.

Много ще бъдат изгубени, защото спасението им изглежда много просто. Но няма нужда да бъдем изгубени ако вярваме това, което Бог казва: „Вземи си го“ (4 Царе 6:7).  „А на тия, които го приеха даде право да станат Божии чада, на тези, които вярват в неговото име“ (Йоан 1:12).

следваща глава РИМЛЯНИ 5:10-21