Съдържание Цялата книга на една страница

ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ПЪРВА

Доктрината за предопределението е обобщена от доктрините за:

„Цялостна поквара“, „Безусловен избор“, „Ограничено умилостивение“,

„Неотразима благодат“ и „Постоянство на светиите.“ Докато

доктрината за „Цялостна поквара“ е правилна, останалите

трябва да бъдат внимателно Библейски  изследвани.

Искам да ви говоря относно предопределението.

Много от най – великите християни, които са живели или живеят днес вярват в доктрината за предопределението.

Какво учи тази доктрина? Тя учи.

„Цялостна поквара“, „Безусловен избор“, „Ограничено умилостивение“,

„Неотразима благодат“ и „Постоянство на светиите.“

Цялостна поквара

Цялостна поквара не означава, толкова лош, колкото можеш да бъдеш. То означава, че ние сме слаби във всяка наша част.

Цялостна поквара е Библейска доктрина. Исая казва:

„От стъпалото на ногата дори до главата няма в някое тяло здраво място. Но струпеи, и посинения, и гноясали рани. Които не са изстискани, нито превързани, Нито омекчени с масло. „(Исая 1:6)

Исус каза относно нас:

 „И тъй ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на чадата си, колко повече Отец ви, Който е на небесата, ще даде добри неща на тия, които искат от Него!“ (Матей 7:11)

Така че, Библията учи относно цялостна поквара, въпреки че това не означава толкова лош, колкото може да бъдеш. Ако в чаша вода, сложа лъжичка сол и я разбъркам, всичката вода ще бъде солена. Но не толкова солена, колкото може да бъде, ако сложа половин чаша сол в нея.

Хората все още отразяват образа на Бог. Природно, ние сме склонни към много добри неща, защото сме направени по Божие подобие. Но тъй като загубихме Святият Дух, чрез грехопадение в Едемската градина, ние сме родени егоисти и егоцентристи с преобладаващи погрешни желания.

За съжаление, дори и след обръщане, след като Святият Дух е дошъл в живота ни, старата природа остава и трябва да воюваме с нея, всеки съзнателен час от нашият живот.

Безусловен избор

Доктрината за цялостна поквара е съвършено права и Библейска. Но останалите не изглеждат твърде Библейски.

Това може да ви се стори много неоснователно, защото теолози, които са хиляда пъти по – добри от мен няма да се съгласят с това.

Безусловен избор. Какво означава това?

То означава, че Бог погледна надолу и каза: „Аз ще спася Рой, но не и Дез.“ Всъщност е по зле от това. „От тази група в Обърн, Аз ще спася Рой и никой от останалите.“

Доктрината за безусловен избор казва, че от вечността, Бог  произволно реши (без значение как всъщност хората реагират): „Ние няма да пренаселим небето с всички тези, но ние ще вземем някои от тях.“

Не бива да съм несправедлив. Твърде често евангелските доктрини не са придружени с евангелски дух. Много пъти аз съм попадал в това, изморявайки се в аргументирането. Това е грешка.

Позволете ми да повторя: Хората вярващи в доктрината за предопределението, като цяло, са прекрасна група от хора. Аз само ви представям моето мнение, защо смятам, че четири от петте доктрини не са Библейски. То е поради вярването, че Бог каза: „Аз ще спася няколко и ще осъдя останалите.“

Ограничено умилостивение

Ограничено умилостивение произлиза от „безусловен избор.“

Ако Бог само ще спаси няколко, то Той няма да умре за всички.

Така че, ако вие вярвате в доктрината за предопределението, вие не можете да дойдете при мен и да кажете: „Дез, Христос умря за теб.“ Вие не знаете това със сигурност. Аз не знам също.

Ако вие вярвате в доктрината за предопределението, вие не можете да кажете на никого: „Христос умря за теб.“ Вие просто не знаете. Безусловен избор и ограничено умилостивение са свързани. Ако вярвате в безусловен избор вие трябва да вярвате в ограничено умилостивение.

Неотразима благодат

Вие също трябва да вярвате в останалите, неотразима благодат например.

Неотразима благодат следва ограничено умилостивение казвайки:  „Когато кажа, че ще бъдеш спасен, ти ще бъдеш спасен. Това е неотразима благодат.

Бог няма да каже: „Аз ще спася Рой“ и след това да остави Рой да прави, каквото си иска. Бог ще работи в Рой, за да промени волята му така, че той да може да задоволи Бог. Бог няма да спаси Рой срещу неговата воля, но ще промени волята му.

Ние не бива да карикатуризираме тази доктрина. Това не означава, че хората ще бъдат спасени срещу тяхната воля. Това означава, че Той ще промени тяхната воля.

Естествено, това е наполовина вярно, защото Бог прави това за всеки един, който се обръща. Бог променя волята ни и след това нашите желания. Бог променя всичко това.

Постоянство на светиите

Това е: „Веднъж спасен, завинаги спасен.“

Без значение е дали ще прелюбодействате днес, утре и на следващият ден. Няма значение дали ще пиянствате, играете на комар, дали ще убиете майка си и погребете жена си, вие ще постоянствате и вие ще бъдете спасен.

Гледайки към Исус

Сега, в тъжния сценарий относно постоянството на светиите има една хапка стръв. (Отново, аз трябва да бъда нащрек поради опасността от говорене за евангелска доктрина с не евангелски дух.)

Постоянство на светиите е много привлекателна доктрина. Според мен, много близка до истината, защото гледайки към Исус, вие не можете да бъдете изгубени.

Бог не ни прави автомати, той не ни прави марионетки. Бог е джентълмен и Той никога не насилва.

Библията учи, че когато гледате към Исус вие не можете да бъдете изгубени. Исус винаги държи отворена вратата си за нас. Въпреки това, на теория, Библията казва, че е възможно за нас, да тръшнем вратата в Божието лице. Възможно е за тези, които са изкупени с кръвта на Исус да отпаднат. Библията казва това в Евреи 10:26-31, 38-39, в Йоан 15 и на всякъде другаде.

Но, гледайки към Исус, доверявайки се непрекъснато на Неговите заслуги, не може да се случи друго, освен да бъдем спасени за вечността.