Съдържание Цялата книга на една страница

ИСТИНАТА ОТНОСНО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО – ЧАСТ ТРЕТА

Най – големия проблем с Калвинистката доктрина за

предопределението е, че Библията учи, че Христос умря за всички,

не само за няколко, които са одобрени. Има няколко

Библейски стиха, които използват думата „всеки“

в ограничен смисъл, но контекста пояснява

правилното значение. Преобладаващото

използване на „всички“ в Библията е,

че Христос умря за всеки.

Най-голямата слабост, на доктрината за предопределението е, че Библията е много ясна, на много места, когато казва, че Христос умря за всички.

Използването на всички от Калвин и Августин

Естествено е да запитате: „Ако Калвин беше толкова умен, защо той не видя това?“ Не забравяйте, че Калвин беше умен, но теолологически той беше свързан с Августин, а Августин беше задълбочен изследовател на философията. Лесно е да защитите доктрината философски, но не и Библейски.

Калвин (и Августин) аргументираха трудните стихове. Когато дойдеха до стих, който казваше, че Христос: „даде себе си като откуп за всички.“ (1 Тимотей 2:6), те казаха, че „всички“ означава хора от всички класи от всякъде.

Христос, Библейският всички

Йоан изразява Библейската позиция много ясно:

„Дечица мои, това ви пиша, за да не съгрешите; но ако съгреши някой, имаме ходатай при Отца, Исус Христос Праведния. Той е умилостивение за нашите грехове, и не само за нашите, но и за греховете на целия свят.“ (1 Йоан 2:1-2)

Не смятате ли, че не може да бъде по-ясно от това? Йоан казва, че Христос е изкупващата жертва на умилостивение, за греховете на целия свят, не само на вярващите.

Христос умря за всички

Вярно е, че от време на време,   думата „всички“ има ограничено значение.

Например: „А в ония дни излезе заповед от Кесаря Августа да се запише цялата вселена.“ (Лука 2:1) Аз съм сигурен, че Аборигените в Австралия не са били обложени с този данък.

Така че, има места в Библията, където думата „всеки“ има ограничено значение.

Но е невъзможно, да лимитираме многото стихове, които ясно казват, че Христос умря за всички. Ето няколко примера:

„Но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.“ (Евреи 2:9)

„Защото Христовата любов ни принуждава, като разсъждаваме така, че, понеже един е умрял за всичките, то всички са умрели.“ (2 Коринтяни 5:14)

„И тъй, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всичките човеци, така и чрез едно праведно дело дойде на всичките човеци оправданието, което докарва живот.“ (Римляни 5:18)

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16)

В Йоан 3:16 има два кръга. Голям кръг: „Бог възлюби света.“ Не можете да имате по-голям кръг от този. Целият свят! И малък кръг: „за да не погине ни един“ – от тези в света, които повярват.

Невъзможно е да приравните двата кръга, както Калвин го прави.

Повече включващи всички текстове

Библията също казва: „Защото, ако брат ти се оскърби поради това, което ядеш, ти вече не ходиш по любов. С яденето си не погубвай онзи, за когото е умрял Христос.“ (Римляни 14:15) Хора, за които Христос умря, могат да загубят своето спасение.

Библията ни казва че:

„Но имало е лъжливи пророци между людете, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от Господаря, Който ги е купил, та ще навлекат на себе си бърза погибел.“ (2 Петрово 2:1)

Този текст е ясен. Тук са представени грешни хора, които отхвърлят Господа, който ги изкупи. Съвсем ясно е, че всеки един от нас бе изкупен, включително грешните.

Ние всички сме откупени 

„Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, който като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички.“ (1 Тимотей 2:5-6)

„Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време; понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние.“ (2 Петрово 3:9)

„Понеже за това се трудим и се подвизаваме, защото се надяваме на живия Бог, Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите.“ (1 Тимотей 4:10)

Потенциално, Бог спасява всички. Но Той няма да принуди хората да вярват, тъй като Бог е джентълмен.