Съдържание Цялата книга на една страница

Прекрачване на прага

Никой да не ви измами по никой начин; защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта.

2 Солунци 2:3 

Всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на святите люде.

Данаил 12:7б

РЕШАВАЙКИ да изградят своя собствена утопия, религиозните лидери на ню ейдж са избрали да отхвърлят Божия план на изкупление в полза на базирания на окултизма мироглед. Тяхната философия обаче – включително и плановете за глобално обединяване – не могат да бъдат реализирани, докато определени групи се противопоставят на техните усилия. Тъй като интерфейт стратезите гледат на християните, вярващи в Библията, като на своя главна опозиция, трябва да се очаква, че те ще използват различни тактики, за да ги неутрализират – и, ако е възможно, да ги спечелят на своя страна.

Като резултат от кампаниите, които вече се провеждат, расте броят на християните, които са били съблазнени, показвайки готовност да пожертват някои от своите библейски убеждения в очакване на световния мир и единство. Тази тенденция на заменяне на Божията истина с едно празно обещание отваря вратата на всякакъв вид фалшиви доктрини и окултни практики да влязат в църквите. Нараства броят на фалшивите учения и лицемерни чудеса, които се вършат в името на Христос. Исус предупреди, че подобна заблуда ще се появи в последните дни: “Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които да покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето предсказах ви” (Матей 24:24-25).

Знаейки, че господарят на измамата и неговите демони понякога действат в Неговото име, Исус ни предупреждава да бъдем прозорливи в различаването на това, което наистина е от Него, и това, което е от Сатана. Той предупреждава: “Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас с овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители. От плодовете им ще ги познаете” (Матей 7:15-16а). И Йоан, който беше най-близкият ученик на Исус, ни заповядва: “Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога” (1 Йоан 4:1а). За съжаление много малко хора днес вземат тези предупреждения насериозно.

Неотдавна аз и съпругата ми гледахме документален филм за будистки мистици в Малайзия, които довеждат хора до окултен транс само като положат ръце на тях. Участниците падат назад на земята, в някои случаи се тресат бурно, докато “духът” (демонът) влиза в телата им. Други, докато са под хипноза, се държат и издават звуци като животни и са способни да понасят различни форми на телесни изтезания, включително пробиване на кожата, без да потече кръв. Хората, който са включени в това, открито признават, че са въвлечени в окултни практики, чиято цел е била да угодят на духовете, за да получат повече сила.

Подобни практики са били наблюдавани в църквите по целия свят, където се проповядва фалшив Исус и фалшиво евангелие. Пастори и евангелизатори/ мисионери, които водят своите паства в подобни дейности, често го правят с добри намерения, без дори да осъзнават, че се въвличат в окултни практики. Те са убедени, че служат на Бога, поради начина, по който тези свръхестествени проявления най-напред са им били обяснени от “духовните” лидери, на които те се доверяват. Други умишлено заблуждават своите паства. Въпреки техните мотиви това, което те вършат, е грешно и един ден ще бъдат строго съдени от Бога. Изобличавайки действията на фалшивите пророци, Исус заявява:

Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи!, ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, Който е на небесата. В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не пророкувахме ли в Твоето име, не изгонвахме ли в Твоето име зли духове и не направихме ли в Твоето име много чудеса? Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мен, вие, които вършите беззаконие (Матей 7:21-23).

Успоредно с разгръщането на новото хилядолетие ню ейдж измамата на Сатана ще продължи да се засилва, като нейните проявления на всеки следващ етап ще стават все по-съблазнителни и крайни. Наред с повечето прояви за нов религиозен ред, интерфейт стратезите ще се прицелват в християните както никога преди. Като част от тази нарастваща измама за 2000 година се организира едно безпрецедентно тържество.