Съдържание Цялата книга на една страница

Заключение

Днес ние сме свидетели на последните изяви на беззаконните сатанински усилия. Изгубвайки своята главна позиция в небето, този паднал ангел остава твърдо решен да покори човечеството и да получи неговото поклонение. Залогът е неговото его и нашите души. Кой ще бъде избраният от Сатана съд, който да управлява света? Как и кога той ще дойде на власт? И какво ще стане с тези, които оспорят неговия авторитет?

Възможно е, когато новата цивилизация се появи, земните инструменти, използвани за изграждането й, да бъдат изместени от един много по-силен. Ако е така, “беззаконният” може ли да бъде сатанинско същество, представяно като извънземно същество? Може ли това да бъде причината, поради която той е наречен “звярът” в Откровение?

Има много възможни варианти за това, как Антихрист и неговата йерархия ще дойдат на власт. С нарастването на тероризма, покачването на напрежението в Средния Изток и хаосa в международните финансови пазари не е трудно да си представим как една или няколко от тези ситуации може да бъдат използвани, за да се въведе новият световен ред.

Ако се смята, че светът е на ръба на катастрофа, човечеството ще бъде принудено да прегърне новия набор от идеали, за да замести старите. При подходящи обстоятелства хората може би ще пожелаят да изоставят някои или всички свои свободи, разменяйки ги за система, обещаваща мир и сигурност. Тероризирани и уплашени за бъдещето, те може би са подготвяни да приемат едно международно правителство и нова световна религия.

Дали “глобалната цивилизация” в действителност ще се появи през 2000 година – както много окултисти биха желали – времето ще покаже. Но ако определени световни тенденции продължат, главните промени може да бъдат очаквани в следващите месеци и години. Въпреки всичко, което се случва, едно е сигурно: нищо няма да се случи, докато Бог не позволи.

В края на краищата Бог е в контрол и Той продължава да работи чрез добре осведомени, покорни християни, за да опонира усилията на Сатана. Тъй като истинските християни няма и не могат да прегърнат езическите учения, представени от ню ейдж, няма да има “пълно” приемане на новата световна религия и на нейната система за световно правителство, докато християните са живи и отказват да направят компромис.

Последователите на ню ейдж разбират това много добре. Въпреки че те официално приветстват изгледите за “световен мир”, преследването на християните по целия свят ще се увеличава и ще продължи да нараства, докато новият окултен ред бъде постигнат. Исус каза: 

Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито Мен. Но Аз ви казах тези неща и когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал.

Йоан 16:2б-4а

В дните, които предстоят, Божиите люде трябва да очакват, че ще трябва да платя цена за своята лоялност към Христос. Някои, както Исус каза, ще бъдат убивани. Дори сега годишно са убивани повече от четвърт милион християни. Въпреки че християните ще трябва да понесат трудности в този свят и да преживеят гонение за известно време, тези, които останат верни, ще получат велика награда. Да бъдеш в Господното присъствие завинаги далеч надминава всяка от тези болки в живота.

За тези, които изберат да се съобразят, новият световен ред ще изглежда привлекателен – в началото. Но веднъж прегърнали тази привлекателна световна система, те ще бъдат в хватката на Сатана. Вратата към духовната свобода ще се затвори и няма да има измъкване. Те ще трябва да понасят последиците от своето решение завинаги.

Увещавайки ни да направим правилния избор, Исус казва:

Влезте през тясната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са ония, които минават през тях. Понеже тясна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са ония, които ги намират.

Матей 7:13,14

Божията съвършена воля е всички да минат през тясната порта. Но крайният избор, определящ твоята духовна съдба, остава в твоите ръце. Ти трябва да решиш дали ще последваш или не Исус Христос като свой Господ.

Божията невероятна любов

Бог създаде човека безгрешен. Той обаче ни даде свободата да вземаме решения, това включва правото да избираме да се покорим на Бога или да следваме празните лъжи и изкушения на Луцифер (Сатана).

В момента, в който Адам падна в изкушението на Сатана, неговото семе беше покварено. Като резултат от това всеки бъдещ човек ще се роди в грях и ще бъде наказан цял живот да се бори между два избора – да направи това, което знае че е правилно (да се покори на духовната си съвест), или да направи това, което е грешно (отстъпвайки пред грешната природа на своята плът). Противно на популярното схващане грехът не само се научава, той се и наследява. Римляни 5:12 казва това: “Затова, както чрез един човек грехът влезе в света, и чрез греха смъртта, и по тоя начин смъртта мина във всичките човеци, понеже всички съгрешиха.” (Вижте също Римляни 3:23.)

Когато Сатана успя да накара човека да не се покори на Бога, това му даде правото да осъжда нашите души. Този паднал ангел стана нашият обвинител. Според Писанието той стои пред Бога и ни обвинява денем и нощем (Откровение 12:10).

Когато отстъпи пред изкушенията на Сатана и избере да живее живот, независим от Божията воля, човек навлича върху себе си наказанието за грях, което е смърт (Римляни 6:23). Смъртта, според Писанието, включва вечно отделяне от Бога и вечни мъки в ада.

Ето защо човешкият грях представлява един непреодолим проблем, тъй като само този, който е съвършен, може да влезе в небето и да живее завинаги с Бог. Този стандарт за съвършенство трябва да бъде отстояван или самите небеса ще бъдат осквернени. (Следователно ето защо Луцифер и неговите паднали ангели се занимават с това.)

Бог може да допусне всички ние да отидем в ада – наказание, което справедливо заслужаваме. Но поради Неговата велика любов Той избра да се намеси и самият Той да плати наказанието за нашия грях. Бог дойде на земята в плът, в тялото на Исус Христос, за да пострада и да умре вместо нас на кръста. “Но Бог препоръчва Своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас” (Римляни 5:8).

Бог плати крайната цена, така че ние да бъдем свободни от връзките на смъртта и да имаме вечен живот. Въпреки че ние не го заслужаваме, това е Божият дар за нас. Той не беше длъжен, но го направи.

Подобен акт на милост е напълно противоречив на човешкото мислене. Ние не сме свикнали да получаваме нещо безплатно. Изглежда необяснимо, че Бог би направил нещо такова за нас просто от милост или любов, че самият създател на вселената ще смири Себе Си, идвайки на земята като човек, за да бъде подиграван и презрян и да умре чрез най-строгата смърт от ръцете на Своите Собствени създания, за да ги спаси – това е неразбираемо! Това не се подчинява на никоя човешка логика. Това може да бъде разбрано само като акт на една изключителна, неоправдана любов!

Който ни избави от властта на тъмнината и ни пресели в царството на Своя възлюбен Син. В Него имаме изкуплението си, прощението на греховете…

Колосяни 1:13-14

И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си святи, непорочни и безупречни…

Колосяни 1:21-22

Това е добрата вест на евангелието! Няма нищо, което ние да можем да направим, за да спечелим вечен живот, защото той не може да се придобие чрез дела или човешки усилия. Това просто е дар от Бога за нас.

Божият дар е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 6:23б

Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога; не чрез дела, за да се не похвали никой.

Ефесяни 2:8-9

“Дарът” на спасението е валиден само чрез Исус Христос, защото Той е единственият, който като съвършено същество – Бог в плът – можеше да плати необходимата цена за нашите грехове. Беше необходима съвършена жертва, която да победи претенциите на Сатана за душите ни.

Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Христос Исус, Който, като своевременно свидетелство за това, даде Себе Си откуп за всички…

1 Тимотей 2:5-6

а също така Йоан 3:36

и Деяния 4:12

Ако Исус е единствената надежда на човеците за спасение и ако ние не можем да спечелим този дар чрез нашите собствени усилия, тогава какво трябва да направим, за да го приемем? Ние трябва да повярваме, че Исус плати наказанието за нашия грях чрез проливането на Своята кръв.

А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име.

Йоан 1:12

Решението е твое

Ако ти искрено желаеш да приемеш дара на вечния живот чрез Исус Христос, просто се помоли на Бог със свои собствени думи. Изповядай пред Него, че си грешник и че искаш да бъдеш простен. Кажи Му, че приемаш Неговия Син Исус Христос като свой Спасител и че вярваш, че Неговата жертва на кръста беше достатъчна да те изчисти от греховете ти. Благодари на Бога за това, което е направил, и Го помоли да ти помогне да живееш живот на покорство, с който да покажеш своята почит към Него. Бог ще чуе молитвата ти, ако тя наистина идва от едно искрено сърце!

Ако сега си приел Исус като свой Спасител, ти вече имаш вечен живот. Сатана вече няма претенции към душата ти. Ти си в мир с Бога и влизаш в непрекъснати взаимоотношения с Него. Качеството на тези взаимоотношения обаче зависи от теб. Моля те, позволи на Бог да има “пълен” контрол над живота ти!

Ако ти си християнин, ето някои думи на съвет и насърчение:

Стой твърдо

В посланието си до коринтяните апостол Павел пише: “Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се… бъдете твърди, непоколебими, и преизобилвайте всякога в Господното дело, понеже знаете, че в Господа трудът ви не е празен” (1 Коринтяни 16:13; 15:58б, NIV).

Увещанията на Павел към църквата в Коринт могат да се приложат и към нас днес. Въпреки че явно наближава едно антихристиянско световно правителство, ние не бива да му помагаме да сполучи, “като се признаем за победени”. Ние трябва да издигнем стандарт на праведност, като прокламираме истината на Исус Христос заради тези, които ще чуят. Това е така, тъй като толкова малко хора говорят открито, за да предупредят другите, че движението ню ейдж се развива с такъв успех в наши дни. Както подчертава Яков: “Вярата без дела е мъртва” (Яков 2:26). Има още толкова работа, която трябва да бъде свършена!

– Информирай християнските си приятели относно лъжливото учение на ню ейдж, тъй като много от фалшивите доктрини на пантеизъм и окулт умело се опитват да си проправят път в някои от нашите църкви.

– Бъди въвлечен в своето училище чрез проучване на учебната програма и работи за промени, където е необходимо.

– Споделяй истината относно сегашната световна ситуация с членовете на твоето семейство, с твоите приятели и съседи. Дръж ги в течение на важните събития, като животът ти бъде положителен християнски пример.

– Моли се за спасението на неспасените си близки и тактично споделяй посланието на Христос с тях. Твоите верни думи могат да повлияят на тяхната вечна съдба.

– Моли се за вашите избрани управници. Все още има богоугодни хора в правителството, които се опитват да попречат на течението. Те се нуждаят от вашата молитва и насърчение.

Необходими са и духовна подготовка, и физическо действие, за да живееш ефективно за Бога. Ето защо бъдете верни в своето ходене. Прекарвайте време с Господа всеки ден, като четете Неговото Слово и се молите.

Поддържайте чувството на неотложност

Има два начина, по които може да се откликне на информацията в тази книга. Единият е да се паникьосате и объркате; другият е да позволите на тази информация да влее здравословно чувство на неотложност. Втората реакция е Божието желание за нас. Разсъждавайки върху неотложността на живота, някой може да каже: “Ти трябва да гледаш на всеки един твой ден като на последен, защото в един от тези дни ще се окажеш прав.” Истината е, че ние няма да бъдем на тази земя завинаги, затова трябва да направим това, което можем, за времето, което имаме.

Стойте фокусирани върху Божията воля. Милиони хора се нуждаят да бъдат достигнати от надеждата на Исус Христос. Техните души са на ръба – и времето може да се окаже много по-кратко, отколкото някои от нас осъзнават.

И това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън; защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото, когато изпърво повярвахме.

Нощта премина, а денят наближи; и тъй нека отхвърлим делата на тъмнината и да се облечем в оръжието на светлината.

Римляни 13:11-12

Не губете надежда

Божието Слово ни предлага невероятно насърчение и надежда. Ние знаем, че всяко страдание на тази земя ще бъде временно. Това няма да продължи безкрайно. Апостол Павел ни уверява в това във 2 Солунци 2:8, където той описва славното завръщане на Исус, както и съдбата на сатанинския световен управител и неговото царство: 

И тогава ще се яви беззаконният, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си и ще изтреби с явлението на пришествието Си.

Дори ако посрещнем смъртта като резултат от физическо гонение, ние можем да се утешим, знаейки, че ни предстои невероятна вечност с Бога. Въпреки че Сатана прави живота ни труден и може да е отговорен за нашето гонение в този живот, той не може да унищожи душите ни. Ако ние уповаваме на Исус като Спасител, нашата съдба в Небето е запечатана. Без значение какво става с нас, накрая ние печелим!

Във всичко това ставаме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

Римляни 8:37-39

Като християни обаче ние имаме огромна причина за надежда. Това не е време да се страхуваме. Това е време за вяра и непоколебимост! Ние знаем, че Бог е в контрол и има последната дума. Така че нека смело вървим напред, живеейки един покорен живот и прокламирайки добрата вест на Исус Христос в оставащото време!

Оня, Който свидетелства за това, казва:

Наистина ида скоро. Амин!

Дойди, Господи Исусе!

Откровение 22:20