Предговор

Една брачна двойка може да има пълноценен семеен живот само при условие, че бракът е „здрав“, което означава, че той отговаря на замисъла, вложен в него, че изпълнява определената си цел и е динамичен и жизнен. Както в едно здраво тяло различните органи, стави, мускули и нерви действат заедно, целенасочено и хармонично, като се подчиняват на командите на мозъка, така и за здрав брак може да се говори само тогава, когато той нито е пропуснал целта, нито е лишен от смисъла си, а дава възможност за хармоничен растеж и съзряване.

Тук ще се занимаваме главно със здравия, а не с разстроения брак. Един известен изследовател на раковите заболявания беше казал веднъж, че най-важните познания за работата си добивал от изследванията на здравата клетка. Само в сравнение с нея можело да се разбере какво е дефектно или нарушено в раковата клетка.

По същия начин най-важните познания, с които бихме могли да помогнем на проблематични и разстроени бракове, получаваме, като разглеждаме здравия брак.

Но кой ще ни каже какво представлява един здрав брак? За тази цел трябва да се обърнем към основателя на брака, към този, който го е „изобретил“ — Бог.

Още със сътворението на човека Бог е създал и една „тайна“ — единението на мъжа и жената в брака.

Хиляди брачни двойки са изпитали на практика, че Божиите напътствия, Неговият първоначален план за брака водят към богат и пълноценен брачен живот, към здраво семейство.

Един много важен принцип

Въпреки че съм убеден, че от тази книга внимателният читател може да получи по-дълбоки и обогатяващи познания по въпросите на щастливия брак, трябва още от самото начало да заявя, че голото знание няма да подобри вашия брак нито на йота! Има семейства, които изучават книга след книга на тази тема с единствения резултат, че все по-ясно виждат всички недостатъци на собствения си брак. Това предизвиква у тях чувство на вина, което с времето преминава в безразличие. Явно е, че голото теоретизиране парализира съвестта — трупането на познания се превръща в греховен заместител на действието!

Който само трупа знания, трупа „духовна тлъстина“ и става тежко подвижен и ленив. Апостол Яков ни предупреждава: „Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си“. (Яков 1:22)

Съпругата, която изучава тази книга, трябва да се опита да приложи на дело придобитите познания, защото иначе богатата информация ще подейства само като допълнителни калории за един вече „затлъстял дух“.

Съпругът, който чете тази книга, също трябва да си извади бележка от прочетеното и да приложи истините, които е разбрал, на практика в своя живот.

Също и младите, които се подготвят за един бъдещ брак, ще открият много истини, които трябва да бъдат упражнявани — един мускул, който не се използва, атрофира. Истини, които не се превръщат в практика, избледняват и остават неефективни!

Ето защо, съсредоточете усилията си да прилагате на дело това, което ще научите тук!

Може да се наложи и да поизоставите някои други дейности, защото осъществяването на наученото изисква време. Отделете си това тъй необходимо време — то няма да бъде изгубено, а ще донесе богати плодове в живота ви!

И така, тази книга е наръчник за действие. Разбира се, ще има и читатели, които ще посрещнат скептично някои предложения или принципи. За всеки е трудно да изостави навиците си и да дръзне да мисли и действа по нов начин. Аз също съзнавам, че някои точки от книгата не са напълно узрели и се надявам в някое следващо издание да могат да бъдат допълнени и уточнени. Въпреки това бих се радвал, ако вие, драги читатели, вземете присърце написаното и, като се опрете изново на Божиите обещания, пренасочите брачния си път според Неговото Слово. 

Доверен партньор

Тази книга може да Ви бъде и доверен партньор за разговор дотолкова, колкото това въобще е възможно за една книга.

Много проблеми ще бъдат казани гласно, ще ви бъде обрисуван един пълноценен брачен живот. За съжаление брачните консултации се посещават предимно от хора, чийто брак е вече сериозно разстроен. Тогава на преден план стоят проблемите на брака, чувствата се въртят изцяло около злокачествения тумор и неговите метастази в брачния живот.

Дали това не е свързано с широко разпространеното схващане, че щом един брак въобще още съществува, значи нещата са добре? Едва когато почти всичко рухне, хората започват да се замислят.

Затова тази книга има за цел да Ви обърне внимание върху вашия настоящ, все още „здрав“ брак. Вие трябва да запазите това здраве! А това не става от само себе си!

Радвате ли се на новата си кола? Чудесно, можете да се радвате и на младия си брак. Но какво мислите за шофьор, който никога не сменя маслото на колата, не поглежда налягането на гумите, не сменя свещите? Това е глупаво, нали? Скоро хубавата кола ще се превърне в развалина! Точно това преживяват и много брачни двойки — бракът им се съсипва, защото само от време на време забърсват и лъскат купето, но не се грижат за по-дълбоките неща. А това е още по-безразсъдно, защото една счупена кола може да се подмени, но не и един съсипан брак!

Х. Виртц казва: _В брака няма по-фатална заблуда от това, да се мисли, че съпружеската любов е нещо, което е само по себе си стабилно и трайно, че щом веднъж е налице, тя е безсмъртна и дори неуязвима. Почти всички войници, които в последната война се смятаха за неуязвими, вече не видяха родината си. Така и любовта е ранима и може да отмре. Любовта е една безкрайна борба с тъмните сили в собствената душа и в душата на другия. Там, където борбата е престанала, там е престанала и любовта. И не след дълго идва краят на хубавия сън. Разбира се, възможно е да го сънуваме още веднъж, но е много по-трудно. Намирането е винаги по-трудно от изгубването.“

В този смисъл аз Ви моля да инвестирате време за изучаване, усвояване и прилагане на написаното в тази книга. Вашият брак заслужава това!

следваща глава Брачната лодка