Малките лисици в лозето

„Хванете ни лисиците, малките лисици, които погубват лозята; защото лозята ни цъфтят!“ (Песен на Песните 2:15)

След този преглед на фазите, през които преминава един брак, ще се спрем по-специално на проблемите, които застрашават брачната лодка по пътя към целта. Една яхта неизбежно се поврежда в борбата си с ветровете и вълните — боята се олющва, платната се прокъсват, въжетата се протриват и трябва да се сменят, даже корпусът може да пропуска отнякъде вода. Яхтата трябва да се ремонтира, иначе ще потъне — бавно, но сигурно. Много двойки отчаяно се мъчат да изгребват нахлулата вода, но това е напразно хабене на сили — първо трябва да се запуши пробойната!

Може би такъв ремонт изглежда много труден за момента, но в крайна сметка той ще има решаващото значение и ще спести много излишни усилия.

Библията ни казва да изкупваме, а не да пропиляваме времето. Пробойна, която не се запуши своевременно, се разширява. Бракът се изживява само веднъж — затова здраво се заловете с него, и то още веднага!

В следващите глави ще насочим погледа си към някои от най-често срещаните проблеми в брака, като ще се спрем внимателно на първопричините за тях — „пробойните“, които до голяма степен вече разгледахме в предишните глави. Много проблемни ситуации могат да се преодолеят, ако и двамата съпрузи имат готовността да се захванат да осъществяват на практика вече изложените принципи. Но малките дупчици също не бива да се пренебрегват, а своевременно да се запушват. Двамата трябва добре да усвоите този занаят! С тази цел ще разгледаме по-подробно най-често срещаните брачни проблеми и възможностите за тяхното разрешаване.

При това разглеждане ще вместим различните проблеми отново в контекста на образа на „брачната лодка“. 

„Бракът се сключва в празничен костюм, но трябва да се изживее във всекидневно облекло.“