Четвърта глава – Да управляваме – уникалното изкуство на общение

Великият комуникатор, Това е начинът, по който медията наричаше предишния президент Роналд Рейгън. Той имаше такъв начин да изговаря думите, такава способност да говори нежно и все пак да говори ясно и точно и силно, че дори и репортерите от новините, които го критикуваха неможеха да не го харесват.

Вие такъв велик комуникатор ли сте? Ако не сте, по-добре е да станете, защото нищо няма по-голямо влияние над вашия брак от колкото вашата способност да комуникирате ефективно с вашия партньор. Ако вие не комуникирате добре вашия брак няма да бъде всичко, което Бог е имал намерение той да бъде. Някои от вас съпрузи, особено в момента може да изстенвате в отчаяние и да казвате: тогава край на всичко, защото аз никога не съм бил добър в говорене и никога няма да бъда. Това не е вярно. Дори и ако комуникацията не идва естествено с вас, вие все пак имате капацитета, не просто само да я направите да върви във вашия живот плавно, но също така и да направите нещата да станат много добре. Всеки един от нас има този капацитет. И ние трябва да направим някои неща и да следваме инструкциите, които Бог ни е дал в Неговото слово.

Бог поставя високи стандарти за нашето общение. Той прави това съвсем ясно в Колосяни 4:6. „Нека речта ви, думите ви да бъдат винаги с благодат, поръсени със сол, за да може да знаете как да отговаряте на всеки човек.“ Спрете за момент и прочетете отново този стих. Колко често ни се казва да поръсваме нашата реч със солта на благодатта. Винаги не само от време на време, не само, когато вашия партньор го заслужава, не само на специални случаи, но винаги. Това предизвикателство е отново потвърдено в Ефесяни 4:29. „Нека никакво извратено общение да не излиза от вашата уста, но това което е добро, за да става за изграждане; за да може да послужи с благодат на тези, които слушат.“ Никакво извратено общение. Само това, което е добро, за да служи за изграждане. Само нещата, които служат с благодат на слушателите. Това не е ли доста високо изискване? Да, но изпълни го и твоят брак ще работи уникално. Пренебрегни го и твоя брак ще пострада. Ето я простата истина. Ако сега си мислите, че искам да кажа за важността на говора и на комуникацията прекалено много, нека да погледнем в гръцката дума в Новия Завет, която се използва за комуникация: и тя е Логос. Може ли да си помислите за някой друг пасаж на писанието, където логос също се появява? Примерно Йоан 1:1. „В началото беше словото, логос; и словото – логос беше с Бог; и словото логос беше Бог.“ Комуникацията е толкова важна, че Бог наименува Исус комуникация. Помислете за това. Исус живото слово е Божията комуникация към човечеството и точно както Бог комуникира с нас чрез Исус, и чрез Исус ние трябва да комуникираме Исус към другите хора. Всичко, което вие казвате на вашия съпруг или съпруга трябва по някакъв начин да открива характера на Исус. Целият ваш разговор и общение трябва да демонстрира мирът, любовта, радостта, вниманието, нежността, силата и авторитетът, който е в него. Това звучи велико нали? Но нека да бъдем реални за момент. Едно нещо е да се проповядват принципите на общението, но друго нещо е да се живее чрез тях. Затова нека да погледнем някои ключове, които можем да използваме, за да може да приложим на практика тези принципи. Най-важният принцип на ефективното общение е: избягвайте да съблазнявате вашия слушател. Истинската комуникация изисква атмосфера на доверие и подкрепа. Когато вие сложите вашия слушател в позицията на това той да започне да се защитава, когато вие го карате да се чувства застрашен вие унищожавате тази атмосфера и той не може акуратно и точно да чува това, което вие ще кажете след това. Защитата извращава и унищожава правилната интерпретация на вашите думи от страна на слушателя. Хората, които изследват в света тези неща предмета на комуникацията и те почти всички напълно са в единство по този предмет. Най-главната пречка за ефективна комуникация е атмосферата, когато единият човек се чувства заплашен и се нуждае да се защитава. Яков 3:2 ни казва: „Защото в много неща ние се съблазняваме всички; и ако някой не се съблазнява в Слово, същият е съвършен и зрял мъж, който е способен също да обуздае и цялото тяло.“ Сега, тази дума „обуздае“ много просто означава да поведе цялото тяло. И не се отнася само за вашето физическо тяло, но се отнася и за частта от тялото на Христос, която е в контакт чрез вашата комуникация. С други думи вие може да комуникирате в насока към вашите братя, вярващи и да изговорите сърцето си към тях и да доведете насока в техния живот, ако сте способни да говорите без съблазън. Това е особено важно, що се отнася до съпругът и съпругата, понеже те са толкова уязвими един към друг. Ние знаем слабостите единия на другия и обратно. Чувствителността ни и нещата свързани с нас. Така че потенциала за заплаха тук е много по-голям. Ето защо е двойно по-важно да не се съблазнявате в слово, що се отнася до разговора с вашия брачен партньор. Ако вие можете да достигнете до мястото във вашия брак, където говорите без да причинявате вашият партньор да бъде съблазнен или да се чувства заплашен. Вие ще сте поставили сцената за истински разговор, за да се случи. Ето три главни ключа, които ще ви помогнат да направите това. Първият ключ за комуникация, която не заплашва е следния:

Бъдете бързи да слушате и бавни да говорите. Яков 1:19 ни казва: „За това възлюбени братя, нека всеки човек да бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи.“ Както и да е повечето от християните от съпрузите и съпругите, с които аз обаче съм се съветвал през годините са точно обратното. Те са бавни да слушат, бързи да говорят и особено бързи да се ядосат. В умовете на много хора слушането е толкова далече в листа с приоритетите, че те дори и не си помислят за това, когато се говори за думата комуникация. Всичко, което те си мислят, когато се казва за тази дума е те да говорят. Но във всъщност слушането е най-важната част. Слушането има мощно позитивно влияние върху вашият партньор. Повече от всичко друго, което вие може да направите, или да кажете, слушането демонстрира, че вас ви е грижа. Слушането казва: твоите чувства са важни за мен, мен ме е грижа за твоята гледна точка, мен ме е грижа да чуя какво ти имаш да кажеш. Когато вашият партньор знае, че вас ви е грижа, тогава защитите падат и истинското общение ще започне. Веднъж, когато сте слушали вашия партньор ще бъдете готови да използвате вторият ключ за незаплашващо комуникиране.

Направете първия си отклик позитивен; Притчи 16:24 ни казва: „Благоприятните думи са като мед, сладки за душата и здраве за костите.“ Когато сте слушали вашия партньор, и когато сте чули него или нея направете първите си думи, които изговорите приятни думи. Те ще установят атмосфера, която е сладка за душата на вашия партньор; умът му, волята му и емоциите му. Но ти не си чул как жена ми говори с мене! Можеш да кажеш. Трудно е да си помисля за каквото и да е приятно да кажа, когато свърша да я слушам.  Тогава просто продължи да я слушаш до като можеш да кажеш нещо приятно. Опитай се да чуеш отвъд емоционалните думи, които са казани и разпознай; защото, какво стои зад тях. Слушай за истинските фактори, които мотивират това, което е казано. ако трябва окуражавай своят партньор да продължава да говори докато можеш да откликнеш позитивно на това, което наистина е в нейното сърце. Дори и когато някой ти даде истински бич с езика направи първият си отговор позитивен и мек. Това не е само библейско, но е и просто умно. Защо? Защото: „мекият отговор обръща гняв“ Притчи 15:1. Аз съм виждал този принцип да работи много пъти. Меките думи, смекчават яда и ако ги изговаряте всеки път, когато започва спора, повечето спорове няма да продължат повече от две секунди. Моля разберете ме сега, не ви казвам, че трябва да позволите на партньора ви да ви прегази с думи. Не ви казвам това въобще. Възможно е да застанете твърдо и да откажете да бъдете в тази ситуация, но е възможно да откажете без да бъдете груби. Просто покажете вашата позиция ясно, но бъдете сигурни в същото време да бъдете и внимателни. Когато го направите ще откриете, че ще сте започнали да изграждате атмосфера на доверие и грижа. Атмосфера, в която вашият партньор се чувства свободен или свободна да сподели нейното или неговото сърце.

На всеки от нас му харесва да си мисли, че е прав. Ние искаме да докажем нашето мнение и да спечелим аргумента. Това е естествената човешка натура. Но ако ще използвате последния ключ за не заплашващото общение вие ще трябва да оставите тази тенденция настрана и да бъдете с желание да се покорите когато не сте прави. Яков 3:17 ни казва, че Мъдростта, която е от горе е първо чиста, после миролюбива, внимателна и лесно се убеждава, или както казва разширената Библия; тя е готова да се подчини на смисъла.“ Един от най-главните елементи за произвеждане на правилния вид атмосфера за ефективна комуникация, ефективно общение е желанието да се каже: обърках. Това изгражда доверие във вашия брачен партньор. Когато те осъзнаят, че вместо да бъдете несмислени във вашата позиция и да продължавате да стоите в нея вие ще бъдете миролюбиви, мирни и внимателни и ще се поддавате на поправление. Тези стени на защита ще паднат моментално. Предайте нуждата, винаги да бъдете прави. Аз знам за прекалено много хора, които са спечелили аргументите и са спечелили споровете, но са завършвали като загубят неща, които са много по-скъпоценни. Ако вие няма да се съблазнявате първо трябва да бъдете бързи да слушате. Второ да казвате нещо позитивно. и трето да признавате, когато сте сбъркали. Само тези три ключа ще ви заведат по дългия път към доброто общение. Но ако искате да бъдете велик комуникатор нуждаете се да отворите Словото и да изследвате Учителят. Изследвайте живота и думите на Исус. С цял и пълен респект към предишния президент Рейгън, Исус е истинския Велик комуникатор. Той е нашият модел. Затова използвайте малко време, за да се научите от Него. Тогава направете посвещение да поставите това, което сте научили на практика да го поставите в действие. Направете комуникацията приоритет във вашия брак и тогава ще се влюбите още веднъж.