Трета глава – Покорството и лидерството. Божият перфектен план за вашия брак

Сега когато разбрахте Божия начален план за брака. Вие сте готови да се задвижите към следващата стъпка. Как да действаме вътре в този план чрез лидерство и чрез покорство? Да, покорство. Знам, че това не е много популярна дума през тези дни. Всъщност това е дума, която е вкарвала страх в сърцата на много жени. Да, но въпреки това тя е библейска дума. Дума, която трябва да бъде разбрана ако силата на Бог някога ще се задвижи във вашия брак. Доктрината за покорството е една от най-неправилните проповядвани доктрини от Библията. Хората, мъжете, които неправилно са я разбирали са я използвали като извинение, за да депресират и малтретират жените си. Те дори са извратили тази истина така, че да доведат жените си в грях. Но в тази глава искам да поставим нещата така, както са. Искам и мъжете и жените  да разберат истинската библейска истина за покорството, и че това са добри новини, а не лоши новини. Това е принцип, който ако правилно е разбран ще обърне вашия брак в мощен дом, който Бог ще използва, и какъвто Бог е имал намерение да бъде.

Ефесяни 5:2-24 словото на Бог ни описва една чудесна картина на правилно взаимоотношение между мъжа и жената. В тази картина се появява и думата покорство. „Жени, покорявайте се, подчинявайте се на вашите съпрузи, както на Господ, защото съпругът е главата на жената, както и Христос е главата на църквата.“ Следователно както църквата се покорява на Христос, така и жените трябва да се покоряват на съпрузите си във всичко. Преди да продължим по нататък искам да направя нещо много ясно, когато Бог направи и постави мъжа като глава над жената. Всичко, което Той направи беше, че му даде отговорност на лидерство, нищо повече. По този начин Бог не показа, че мъжът е по-важен отколкото жената. Или е по-умен отколкото жената, или каквото и да е такова нещо. Всъщност Бог каза, че „в Христос няма нито мъжко нито женско, защото всички сме едно в Христос Исус.“ Галатяни 3:28. Когато имате повече от един човек включен в каквото и да е единият от хората трябва да бъде поставен, като човек, който да взема решението и да има отговорността за последното решение. Иначе ще стане анархия. Така че жребия трябва да спре с някой и във взаимоотношенията в брака този някой е мъжа. Сега момчета, това не означава, че Бог ви дава малко царство, където вие като цар можете да заповядвате на жена си да прави каквото вие искате. Не, означава, че на вас вие дадена главната отговорност да бъдете лидер на вашия дом. И повече от това Той очаква от вас да направите вашето лидерство по модела на служението на Исус Христос. Той казва: „Съпрузи обичайте жените си, както Христос също възлюби църквата и предаде Себе Си за нея.“ Ефесяни 5:25. Един от най-главните аспекти на лидерството на Исус беше, че Той никога не насилваше нещо върху някой. Всеки, който се е покорявал към Него го е правил доброволно. Истинското покорство в брака неможе да бъде насилено също. Този, който се опита да го насили ще намери едно от тези две неща: или робство, или бунт. Мога току що да ви чуя, вас съпрузи как си мислите: о, чудесно, как тогава да накарам жена ми да ми се покори? Като я обичате както Христос обикна църквата. Ние сме способни да обичаме Исус, понеже сме уверени в Неговата любов за нас. Той направи една уникална жертва за нас, Той не въздържа нищо. Съпрузи, когато вашата жена е уверена във вашата любов към нея, когато тя знае, че вие бихте дали вашия живот за нея, покорството няма да бъде никакъв проблем във вашето семейство. Това просто ще бъде факт, който ще е обоснован на любовта. Виждате ли, жената в нейното начално състояние беше направена да откликва на лидерството на мъжа. Тя се чувства много по-удобно, когато мъжът й действа така, както трябва да действа. И когато тя може да се адаптира на насоката, която Бог донася в семейството чрез него. Тя иска да бъде в покорство. Така че защо тогава толкова много жени управляват шоуто днес? Много често това е защото има липса и празнина оставена от това, че съпрузите им не са поели лидерството така, както трябва. За да научим как да изпълним тази лидерска празнина ние трябва да погледнем нашия пример, Исус. Неговото служение включваше три различни области: пророк, свещеник и цар. За да последваме Неговия пример ние трябва като съпрузи да послужим на нашето семейство в същите три начина.

Първо: пророческата роля. Какво правеше пророкът? Той прокламира словото на Бог. Като пророк във вашия дом съпрузи, ваша отговорност е да прокламирате словото на вашето семейство. Това означава да вземете инициативата и да го направите дори и ако чувствате, че жена ви е по-духовна, отколкото сте вие. Може да намерите стотици други извинения, за да не поемете тази роля на пророка, но ако не говорите Словото на вашето семейство, вие абдикирате от вашата главна отговорност като лидер. Как да функционирам като пророк в моя дом? Има много пътища. Това може да означава поставянето на молитвите сутринта или през деня. Може да включва нещо толкова просто  като закарването на вашето семейство на църква, за да чуят помазаното Слово на Бог. Когато детето ви падне и нарани колената си, вместо да бягате за аспирина и за превръзките може да изговорите това, което Божието слово е за изцеление над нея или него и да се помолите с молитвата за вяра. Когато вие започнете и се изправите срещу много сметки за плащане и незнаете как ще преминете през тях и как ще ги платите, не започвайте да се оплаквате и да пищите и да викате и да скърбите. Прокламирайте, че Бог снабдява нуждата на семейството ви според Своите богатства в слава. Прокламирайте освобождението ви от проклятието на бедността. Аз осъзнавам, че може да се чувствате странно, като вършите тези неща отначало. Но така или иначе насилете се да го направите. Ето какво аз трябваше да направя: Спомням си не отдавна, след като аз бях обещал на Бог, че ще поема ролята си на пророк в моя дом, моето най-голямо момче Джим нарани себе си по време на един футболен мач. Когато това се случи аз знаех, че аз трябваше да отида и да се моля за него там на терена. И за да ви кажа истината, не исках да направя това. Аз дори тогава и незнаех много добре как да се моля за такава ситуация. И повече от моите стари приятели гледаха с мен, но дори и да се чувствах неудобно, аз отидох към центъра на полето и се помолих за Джим. Бог чу тази малка стъпка на вяра и му даде възможност да изиграе останалата част от играта. Той ще направи същото нещо за вас. Не се притеснявайте за вашите неадекватности, просто вземете първата стъпка и Бог ще направи останалото.

Вторият аспект на отговорността на съпруга като  лидер в дома е ролята на свещеникът. Исус нашият Първосвещеник седи от дясната страна на Отец там Той е включен в две свещенически дейности: Той ходатайства или се моли за нас и Той ни служи. Тези две свещенически функции са също и функции и на съпруга. Съпрузи ваша отговорност е да се молите за вашето  семейство. И аз не говоря за едно слабо „благослови семейството ми Господи,“ преди да легнете вечерта да спите. Говоря за истинска и сериозна молитва на ходатайство. Видът молитва, който изисква кръвта на Исус върху вашата жена, върху вашите деца и поставя ангелите в позиция, където да за обградят вашето семейство с протекция и да го предпазят от клопките на дявола. Жени, това не означава, че вие не трябва също да се молите. Много важно е вие да го направите. Точно както съпругът ви има главната отговорност и на него се разчита, за да може да действа като свещеник във вашия дом, вие също трябва да го правите. Но ние говорим тук за лидерство.

Свещеникът също служи на семейството си, когато вашата жена я боли нещо и е наранена, вие трябва да й послужите със силата на Святия Дух. Ако вашите деца преживяват някаква травма или ситуация в училище, като свещеник на дома вие трябва да изразите любовта на Бог към тях и да ги окуражите в Словото. Да действате като свещеник чрез молитва и служене в любов не е просто предложение за християнския съпруг, който иска да бъде видът лидер, който Исус е. Това е задължение.

И последният аспект на Исусовият метод на лидерство е Неговото царско служение. Също така това е най-неправилно разбираният предмет, що се отнася до връзката на брака. Съпрузи, като царе на вашите домове вие сте отговорни да търсите Бог за насоката на вашето семейство. И за да изкарате тази насока в пътят, който ще предпази всички вас от сатана и ще ви постави в курса, който Бог е планирал за вас. Сега, нямайте предвид, че искам да кажа, че просто трябва да стоите на вашия трон и да вземате всички решения и да пренебрегвате всичко, което жена ви има да каже. О, не. Вие трябва да седнете с нея и да кажете: скъпа, чувствам, че Бог ми говори за нашите финанси точно сега. И тогава попитайте какво тя мисли. Защо? Защото вие не можете ефективно да водите без нейна помощ. Спомнете си, че вие двамата сте една плът Ефесяни 5:31. Вие сте не съвършен незавършен без нея. Вие се нуждаете от нейните знания, от нейната мъдрост, от нейната чувствителност към Бог, за да ви предпази от неправилния път. Вашата жена е най-добрия ви източник на съвет. Така че търсете първо съгласието с нея. Несигурното гнездо, което Бог ви е дал е това: ако вие и вашата жена се съгласите преди да направите решение със сигурност вие ще избегнете много грешки, които ще ви струват скъпо. Когато вие се изправяте пред важно решение и просто не може да се съгласите, молете се заедно докато Бог промени едно от вашите сърца. Вярвайте ми, струва си времето, което се изисква. Ако вие ще бъдете Божият непобедим тим това е, когато ще се движите в силата на съгласието.

Ако вие сте жена може би се чувствате чудесно точно сега. Кажи ми пастор Мак, си мислите, поправи този моя мъж. Но чакайте, има някои неща, които вие също трябва да направите. Факт е, че вашият съпруг има главната отговорност за успеха или провала на вашето семейство. Но, вярно е наистина също, че жребият спира при него. Но, също така е факт, че вие може да разширите шансовете му за успех по много начини. Вие можете да направите много неща по-лесни за него, или можете да направите нещата много по-трудни за него. Като знаем това нека се върнем към първото писание, което прочетохме в Ефесяни „Жени покорявайте се на вашите съпрузи, както към Господ.“ Още веднъж ние сме към тази „мръсна” дума покорявай се. Преди да скочите и да избягате, нека да ви кажа нещо за това покорство. Това е отношение, а не действие. Това не е сляпо подчинение. Това е отношение на сърцето, което казва: да аз виждам, че аз се нуждая да приема Божествена насока чрез този авторитет, който Бог е поставил в моя живот. Забележете, аз казах, че вие трябва да приемете Божествена насока. Как тогава вие ще откликнете на вашия съпруг, ако той не ходи с Бог? Как ще се справите с не божественото ръководство? 1 Петрово 3 глава дава отговора: „Също така и вие жени, покорявайте се на вашите собствени съпрузи, така че някои от тях не се покоряват на Словото да могат без Словото да бъдат спечелени чрез вашата обхода, или начин на живот, като на жени; до като гледат вашата обхода, начин на живот, която е пълна със страхопочитание или почит.“ Това са добри новини, дами, няма нужда да казвате нито една дума на този съпруг, който не се подчинява на Словото. Всъщност Библията ви казва да не казвате дума. Така че. Как ще го спечелите? По два начина: Първо е чрез вашия начин на живот. Това означава, чист, отделен начин на живот за Бог. И второ е чрез вашето страхопочитание. Почитание към кой? Към вашия съпруг. Разширената Библия прави това много ясно. Тя казва, че вие трябва да държите себе си с почит за вашия съпруг т.е. да го усещате във всички неща да му се покорявате, което включва уважение и почит и признаване и приемане. И във всички човешки смисли да му се възхищавате, да го хвалите, да бъдете посветена, дълбоко да го обичате и да му се наслаждавате. Това е втори стих. О, но ти не знаеш какъв мъж имам аз за съпруг! Можеш ти да кажеш. Няма значение. Това, е което Бог казва, че ти трябва да направиш. Бог не те е призовал да направиш нещо без да те е екипирал за това. Това означава, че чрез силата на Святия Дух ти можеш да го направиш. И когато го направиш това ще промени насоката на живота на този твой съпруг. Важно е да запомним обаче, че покорството към един не божествен мъж, не означава подчинение винаги. Вие трябва да приемате Божествената насока, която идва чрез него. Но ако той каже: жено, покорявай се, прескочи църква този път и нека да отидем в бара заедно. Тогава не го правете. Покорете се на Бог вместо това. Бог каза да живеете  живот, който е свят и чист и отделен за Него. Така че внимателно и нежно го целунете по бузата и му кажете: отивам на църква, скъпи, довиждане. И като преминете през всичко това продължавайте да вършите това, което Словото казва. Бъдете нежна, бъдете внимателна към него, окуражавайте го, почитайте го като свой съпруг, възхищавайте му се, изграждайте го и се молете за него и той ще се промени. В крайна сметка денят ще дойде, когато той ще ви събуди и ще каже: побързай, и се обличай, защото ще закъснеем за църква. В крайна сметка той ще бъде този, който ще живее в Словото пред вас. Чудесата се случват в брака. Съпрузи, те ще се случат и за вас, ако вие обичате и служите на вашата жена, както Исус го прави. Жени, те ще се случат за вас, ако вие живеете Божествен живот в покорство и в преклонение и в страхопочитание пред вашия съпруг. Адаптирайте вашия живот към модела и към символа, който виждате в Словото на Бог и вашия брак ще бъде славен. Той ще обърне вашия дом в духовна мощна къща.