Осма глава – Моите нужди – твоите нужди 4

Добре мъже, сега сте вие на ред отново. Бихте ли искали да знаете каква е нужда номер 4 за повечето жени? Това е финансовата сигурност. Естествено това не идва като голяма изненада за вас. Вие знаехте, че това ще е някъде по пътя? Да, вашата жена има наистина истинско и реално право и легитимна нужда да знае, че семейните нужди ще бъдат посрещнати. Всичките нужди, които сме изследвали до тази точка имат база в писанието и този пример също не е изключение. Погледнете 1 Тимотей 5:8. „Но ако някой не осигурява за своите собствени и особено за тези от своят си дом; той се е отрекъл от вярата и е по-зле от невярващ.“ Това е доста трудно нещо нали момчета? Божието слово ясно показва, че ви е дадена отговорност от Бог, за да осигурите финансовата сигурност на вашето семейство. Вярвам, че това означава, че жена ви не трябва да работи ако няма нужда. Много проблеми в нашето общество днес могат да се върнат към жените, които трябва да работят, за да помагат за свързване на двата края. Забележете, аз казах, че трябва да работят. Източникът на много семейни проблеми е този. Защо? Защото когато жената е насилена да работи извън дома си, поради финансови причини. Тя се изправя срещу потенциално негодувание към нейният съпруг. Така че какви са алтернативите  за жената, която работи извън дома, когато наистина сметките се натрупват и немогат да бъдат платени. Ей, слава на Бог има няколко естествени физически стъпки, които може да вземете, ако сте християнин. Има също така и няколко свръх естествени стъпки, които може да вземете. В духовната област Бог е осигурил начин за проспериране и растеж наречен посяване на семе. Ние може да даваме десятък и да даваме дарение и тогава да гледаме как Бог свръх естествено работи в нашия финансов живот. От естествената перспектива вие имате три главни, когато вашия доход не посреща вашите нужди: Първо: съпругът може да работи втора работа, или да работи по-дълги часове. Второ: жената може да излезе и да поработи из вън дома и да подкрепя семейния доход. И трето: което аз вярвам, че е най-мъдро от всичките тези три решения е да редуцирате, да снишите семейният стандарт на живот, за да може той да посреща в момента дохода ви. Бог ви е дал определено число от пари; и Той очаква вие да бъдете добър настойник и да живеете с тези пари. За да направите това вие ще трябва да имате бюджет. Не, това не е мръсна дума. Това е нещо, което ще ви помогне да забележите и да запълните всичките дупки във вашите джобове. Ако вие запълните тези дупки и все още се намирате в борба и едвам-едвам изкарвате. Съпрузи, може да трябва да направите и някои стъпки, за да увеличите потенциалният ви доход. Може да трябва да смените работата си, или местоназначението си. Може дори да трябва да се върнете в колеж за 1 или 2 години още. В този случай може да искате вашата жена да поработи. Затова можете да отидете при нея и да й кажете: скъпа, за да се чувстваме по-удобно, понеже аз искам да се чувстваме по-удобно ще трябва да се върна и да спечеля малко повече пари, но за да мога да направя това искам да отида отново на училище и да получа малко обучение. Би ли имала нещо против да поработиш малко през този период, за да може доходите ни да стигат? Много е вероятно жена ви да не откликне отрицателно на този вид нагласяне на нещата, понеже вие й давате избор. Проблемите идват, когато тя е насилена да работи. Има много добри книги на лично печелене на финанси, които в момента са достъпни в християнските книжарници. Всяко число от тях ще ви даде по детайлни стъпки за това как да направите доходът ви да посрещне разходите ви и нуждите ви. Независимо от това какви стъпки трябва да вземете осъзнайте това съпрузи: ваша отговорност е да осигурявате за вашето семейство. И ако вие питате Бог да ви покаже как, Той ще го направи. Той ще ви отвори врати за възможности на вас и тогава, когато вие сте верни в тези неща повече възможности ще излязат на вашия път и вие ще просперирате.

Точно както повечето жени имат Божествена нужда за финансово осигуряване; повечето мъже пък имат силна нужда за осигуряване в дома. Това е нужда номер 4 на листата от 5 главни нужди. Какво имам предвид под осигуряване в дома? Сигурността в дома описва нуждата на мъжа да знае, че нещата са наред и за всичко жената се е погрижила в домът, докато той се блъска отвън, за да печели хлябът. Той се нуждае да бъде сигурен, че когато се прибере в къщи в неговия дом, домът му ще бъде наред. Много жени неразбират напълно и не приемат напълно какво означава за един мъж да е сигурен, че жената се е погрижила за дома, докато той прави всичко възможно да изкарва прехраната на семейството. 1 Тимотей 5:14 говори за тази нужда: „Искам следователно по-младите жени да се омъжат, да дават и да раждат деца и да водят дома, като не дават причина за съблазън и за врагът да говори богохулно.“ За един мъж добре наредения дом е като подслон. Да имаш този вид подслон; подслон от стреса и от натиска на външния свят това нещо посреща една много важна нужда на неговия живот. Преди той да се ожени, той фантазира за това как ще бъде, когато той има съвършения дом. Той си мечтае затова като се прибере в къщи, вечерта, и когато жена му го посрещне на вратата; тя ще изглежда чудесно, ще го прегърне и ще му каже: здравей скъпи. Тогава всичките деца ще го заведат заедно във всекидневната, като преди това също  са му казали: здравей татко, добре дошъл в къщи. Тогава всеки му донася вестника и по време на вечерята семейството има една чудесна вечеря с тиха и спокойна обстановка и изграждащ и спокоен разговор без конфликти или конфронтации. И след това, когато слънцето започне да залязва те ще излязат на вън и ще се разходят по пътя заедно като семейство. Най на края идва време за лягане. Децата ще отидат да спят с молитва и с целувка. Тогава съпругът и съпругата ще седнат за малко на верандата, ще поговорят за известно време в хладнината на нощта и в края на краищата цялата сцена ще завърши с една страстна нощ на правене на любов.

Без съмнение вие вече се смеете на такава не реална представа на семейният живот. Даже важно е за вас да знаете за тези не реални мечти, понеже те ще ви помогнат да се пренасочите правилно. И според словото воденето и администрацията на дома е главно ваша отговорност. Ако съпругът ви някога ще има някоя от мечтите си осъзнати и извършени, наистина реализирани вие ще сте тази, която ще направи това да е възможно. Естествено говорейки, ако жената работи от вън дома ще трябва да има някакъв вид разделение на работата в дома. Тя не може тогава да се загърби с целия товар за поддържането на дома сама, но ако жената е на пълно работно време в къщи, ако тя си е постоянно в къщи. Тя има дадена от Бог отговорност да направи този дом небе за съпруга си. И в двата случая обаче, домът трябва да бъде поддържан като подслон. Място на ред и на сигурност и на мир. Виждал съм много случаи, в които християнските домове и жените, които са вътре в тях се включват в толкова духовни неща, че оставят домът им да се разпадне на парчета. Тя е постоянно някъде в някоя църква и функционира с някаква духовна дейност. В край на краищата, когато съпругът й се прибере в къщи, домът е развалина, децата са извън контрол и нищо не е направено. Това е предписание за проблем дами! Фактът, че дейностите, които ви отвличат от дома са духовни в естеството си не ви освобождава от вашата отговорност да ръководите дома си. Библейски ако той е този, който печели хлябът, вие сте мениджърът на дома.

Ето каква е сделката: последната от петте нужди за жените е семейното посвещение.  Семейното посвещение означава, че съпругът има жив и истински интерес за всичко, което става в семейството. Библията учи, че семейството на мъжа трябва да бъде второ по приоритет само след връзката му след Бог. Вие виждате, колко много е важно това за Бог в Битие 18: глава, там общо взето Бог казва, Аз мога да благословя Авраам, понеже знам, че той ще заповяда и ще насочи децата си и домът му в моите пътища.

Всяка жена трябва да знае, че съпругът й ще поеме главната и крайна отговорност за всичко, което се отнася за нейното семейство.

Мъже, това означава, че вие трябва да седите с вашите жени и да дискутирате решенията, които трябва да бъдат направени. Да установите видението за семейството. Да вземате всички мерки за дисциплината и за изграждането на децата ви и буквално да бъдете активен в цялото семейство. Също така, това означава да прекарвате истинско качествено време с децата, като индивидуалности и като група. Не ви говоря да стоите заедно пред телевизора. Говоря за истинско време на общение.

Петата най-често срещана нужда цитирана от мъжете е за възстановителна връзка. Какво искаш да кажеш с възстановителна връзка? Чувам жените да питат. Това просто означава да бъдете включени и да правите неща, които него го интересуват. Да преследвате някои от неговите интереси. Това е стария стереотип на мъжа, който винаги напуска жена си и излиза от къщи, за да може да се наслаждава с момчетата и това нещо не трябва да има никакво място в един християнски дом. Неговият най-добър приятел трябва да сте вие. Той не трябва да излиза от дома, за да има време; приятно време с момчетата, за да може да се забавлява. Вие се забавлявайте с него. Вие седнете с него и развийте заедно общи интереси. Това ще посрещне една много важна нужда в неговият живот и ще заздрави вашата връзка, както много малко други неща могат да я заздравят.

Е, ето ги. Петте главни нужди за мъжете и за жените. Поставете всички неща заедно и ще имате един брак и една връзка каквато Бог е искал, която ще бъде неразрушима.

И ще бъде една плът. Когато се научите да идентифицирате и да посрещате уникалните нужди един на друг вие ще намерите повече задоволство, повече щастие и радост в вашия брак от колкото някога сте мечтали, че е възможно.